Impact corruptie op Surinaamse economie

Suriname is in de ban van corruptie, corruptieschandalen teisteren het land continu en de samenleving lijkt doortrokken te zijn van corruptie. Het is bewezen dat corruptie een zeer nadelige invloed op de economie van een land heeft. Zo geeft UNPD aan dat in Afrika alleen jaarlijks ca. $148 miljard usd verloren gaat aan corruptie en dat jaarlijks ca. $1 triljoen usd ($ duizend miljard usd) wereldwijd wordt betaald aan steekpenningen.
Corruptiepreventie en -bestrijding zijn daarom noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van Suriname. Vandaar dat we onlangs de Anticorruption Society Suriname hebben opgericht teneinde het bewustwordingsproces omtrent good governance en ethiek in de gehele samenleving op gang te brengen en het gevecht tegen corruptie te mobiliseren. Het betreft een afdeling van de Technological University of the Americas te Paramaribo.
Corruptie heeft dus een zeer nadelige invloed op de economische groei en financiële stabiliteit van Suriname. En dit is momenteel duidelijk voelbaar in het land. Het ondermijnt het vertrouwen van het publiek en belemmert buitenlandse investeringen in het land. Corruptie moet daarom onmiddelijk worden teruggedrongen in Suriname. Enkele hieraan gerelateerde dringende actiepunten:
• Meer transparantie bij de overheid en bij de registratie van organisaties.
• Bestrijding van omkoping; strafbaar maken van omkoping van ambtenaren en van het aannemen van
steekpenningen.
• Meer transparantie en integriteit in de publieke sector; dit is essentieel voor het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van publieke middelen en conflicten van belang. In het bijzonder
transparantie in de publieke investeringen en inkoopprocessen is nodig om het vertrouwen van het bedrijfsleven te verbeteren.
• Internationale samenwerking: talrijke corrupte personen proberen internationale grenzen te benutten om vervolging te voorkomen en te genieten van de opbrengsten van corruptie. Internationale samenwerking is essentieel voor de succesvolle opsporing en vervolging van corruptie.
• Meer transparantie en integriteit in de private sector: de overheid moet nauw samenwerken
met het bedrijfsleven om corruptie aan te pakken, onder meer via anti-corruptie training van het bedrijfsleven en hen stimuleren corporate goverance programma’s en code of ethics in te voeren en deze na te leven en de overheid moet zelf als rolmodel voor het bedrijfsleven gedragen.
• Onmiddelijk implementeren van een anticorruptie wet. We weten dat de DNA-leden het te druk hebben met vergaderen maar dit verdient de hoogste prioriteit momenteel.
• In het leven roepen van een onafhankelijke anticorruptie commissie.
• …en nog veel meer acties die in de komende weken in deze column de revue zullen passeren.
De belangrijkste activiteiten van Anticorruption Society Suriname zijn:
• Optreden als anti-corruption watchdog; corruptie in Suriname openlijk aan de kaak stellen en publiceren.
• De rol van goed bestuur, ethiek, persoonlijke integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid voor de nationale ontwikkeling benadrukken.
• Als platform fungeren voor dialoog inzake good governance en ethiek, delen van kennis, netwerken, best practices tonen, alsmede trainingen, lezingen en conferenties organiseren.
De eerste grote activiteit van Anticorruption Society Suriname omvat de organisatie van “The International Conference on Good Governance, Ethics and Personal Integrity in Suriname” welke voor eind dit jaar is gepland. Met deze belangrijke conferentie beoogt hij beleidsmakers, bestuurders, professionals, wetenschappers en ondernemers te mobilseren en kennis en ervaringen inzake duurzame good governance, ethics, personal integrity en personal responsibility met hen te delen en uit te wisselen zodat deze ten goede komt aan de duurzame nationale ontwikkeling van Suriname. Tijdens deze internationale conferentie zullen diverse keynotes door deskundigen worden verzorgd en ethical awards worden uitgereikt aan genomineerden in Suriname die zich als een rolmodel hebben gedragen. Het gaat om Ethical Politician Award, Anti-Corruption Crusader Award, Authentic Governance Award en Ethical Leadership Award.
De Anticorruption Society Suriname is een membership organisatie teneinde zoveel mogelijk Surinamers actief in het anticorruptie proces te betrekken. Wees bewust van uw self-responsibility en meldt u zich aan en blijf niet passief aan de zijlijn staan! De officiele inauguratie van Anticorruption Society Suriname is eind deze maand. Beleidsmakers, bestuurders, professionals, wetenschappers en ondernemers die mee willen doen en die in deze conferentie willen participeren en burgers die lid willen worden van Anticorruption Society Suriname kunnen contact opnemen met onze programmamanager Marciano Djanam (8978114, [email protected]).
Hubert Rampersad

error: Kopiëren mag niet!