Erevoorzitter VHP viert 80ste verjaardag

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag op 10 oktober 2015 bracht de VHP hulde aan haar erevoorzitter, zulks voor de vele en waardevolle verdiensten aan de partij en aan de samenleving betoond. “Na het heengaan van voorzitter mr. J. Lachmon in 2001 heeft hij door wijs beleid en tactvol handelen de VHP in eenheid in stand kunnen houden en de principes en idealen van de partij in ere kunnen voortzetten. Een scala van onderscheidingen vormen ook een indicatie van diens inzet voor belangen van de samenleving. Weinig personen – vooral van de huidige generatie – zullen niet bekend zijn met het feit dat Ramdien Sardjoe een indrukwekkende rede van 17 uren in het parlement in 1978 op zijn naam heeft staan. De eerste “kernen en kernbesturen” werden landelijk met zijn politieke getrouwen opgericht in 1967 en geïnstalleerd. Ook de VHP-kadertrainingen heeft hij genïtieerd, waarvan de eerste in 1991 werd gehouden. Als resultaat daarvan hebben vele personen posities van minister, DNA-lid, ambassadeur en andere hoge ambtelijke functies kunnen verwerven. 80 jaar en nog altijd heel energiek om de nieuwe internettechnieken de baas te zijn! Zijn ambtelijke carrière begon als onderwijzer in 1953; hij werd leraar op de Mulo, docent op het Mr Dr Miranda Lyceum, docent geschiedenis op het IOL, laatstelijk in de functie van onderdirecteur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling 1972 tot 1996 en eindigde met eervol ontslag na een diensttijd van 43 jaar. Ook in de jeugdbeweging is hij actief geweest. In 1956 richtte hij de Hindoegroep op, bekend als Groep IX, van de Surinaamse Padvindersvereniging met de ondersteuning van G.Van der Schroef, Districts Commissaris van de SVP.”
Sardjoe werd in juli 1964 toegelaten tot het parlement en werd sindsdien telkens bij de algemene verkiezingen gekozen. Voor de laatste keer in 2005, waarbij hij voor deze functie bedankte om zich als vicepresident verder dienstbaar te maken tot 2010. Na vele jaren als secretaris te hebben gefunctioneerd, werd hij in 2001 voorzitter van de VHP welke functie zou eindigen op 3 juli 2011 met het overdragen van de partijleiding aan de jongere generatie VHP’ers. ‘Als vicepresident heeft Sardjoe de juiste diplomatie aan de dag gelegd door een coalitie van zeven politieke partijen gedurende de volle zittingsperiode van vijf jaren (2005-2010) in eensgezindheid te doen functioneren. Zijn democratisch gehalte bij de uitvoering van het regeringsbeleid kwam onder meer ook tot uitdrukking door de ontmoetingen met de pers bij de wekelijkse vergaderingen van de Raad van Ministers.’

error: Kopiëren mag niet!