ABPM vrijdag op stoep kabinet president

“Zolang we mooi boi spelen bij de vergaderingen zal niemand ons serieus nemen.” Met deze woorden begon Hugo Blanker, voorzitter van Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) de leden van de bond toe te spreken tijdens de voortzetting van de algemene ledenvergadering, gisteren op het terrein van Openbaar Groen. Vanuit de minister had Blanker helemaal geen boodschap. Blanker gaf aan dat de leden zijn opgeroepen om te horen dat er geen nieuws is.
“Zijn wij fout geweest door de inauguratie van de president te ondersteunen? Unu sabi now tak unu no abi fu reken tapu meneer Wolff. Men kan 3 jaren lang al zo een klein probleem niet oplossen. Hoe zal men de grote problemen in het land oplossen?”, vroeg Blanker retorisch.
Er zal weer worden geschreven naar de president. Deze keer niet in de vorm van een petitie, maar om te horen wat de stand van zaken is. Aanstaande vrijdag om 10 uur is de bond, met zijn leden, voor het kabinet van de president. In deze week zal de president in de gelegenheid worden gesteld om de bond alsnog op te roepen.
Op heel Milieubeheer, inclusief het binnenland, werken er ongeveer 1.500 ambtenaren. Zeker 1.400 hiertussen zijn leden van de bond. De zaak is volgens de bond voorbij het niveau van de minister. “In deze case hebben wij geen relatie meer met de minister, anders dan wanneer de president hem aangeeft wat hij moet doen”, zegt Blanker.
Één van de knelpunten is dat ambtenaren die moeten worden bevorderd, hun bevordering moeten zien. Mensen die waarnemen in bepaalde posities, moeten die waarneming ook ontvangen. De dienst moet ook worden verzelfstandigd, waardoor er eigen middelen kunnen worden vergaard.
“De president mag verwachten dat de bond met een groter aantal voor zijn stoep aanwezig zal zijn. Ook de mensen uit het binnenland zullen aanwezig zijn. Hij mag verwachten dat wij volgaarne via hem horen wat de stand van zaken is.”
Op 5 augustus werden de acties opgeschort om de inauguratie van de president niet in de wielen te rijden. Er werd een ultimatum tot woensdag 19 augustus gesteld waarop het stadium van de ontwikkelingen zou worden doorgegeven. Na 19 augustus werd aangegeven dat er nog meer geduld in acht moest worden genomen. “De acties kunnen op elk moment worden hervat”, zei Blanker op zijn op 1 september gehouden persconferentie. Van deze woorden is er vooralsnog niet veel te merken geweest. “De mensen zijn in actie.” Dit is het enige dat door de bondsvoorzitter over de actie wordt geuit. Wat de acties inhouden of zullen inhouden, staat vooralsnog niet bekend.
De minister van Openbare Werken, Sigfried Wolff, gevraagd om een reactie geeft aan dat een aantal zaken in het getekende protocol opgenomen, op het ministerie zelf kan worden opgelost. “Daarvoor hebben we alle inspanningen gepleegd. Voor de rest zijn er zaken waar wij van het ministerie van Binnenlandse Zaken antwoord op wachten. Er zijn normale regels en ook Fiso-regels waar Biza op moet letten. OW heeft dus geen problemen met de bond”, zegt Wolff. De bewindsman is van plan om binnen de kortste tijd de minister van Biza te spreken om zaken wat sneller te doen lopen.
Als een side line maakte Blanker ook een opmerking over de 20% loonsverhoging voor ambtenaren waar er de laatste tijden over wordt gesproken. Volgens Blanker is een 20% of zelfs een 10% verhoging voor álle ambtenaren totaal onrechtvaardig. Als een SRD 2.000 verdienende ambtenaar 10% loonsverhoging krijgt, krijgt die SRD 2200 als maandsalaris. Als een SRD 8000 verdienende ambtenaar 10% loonsverhoging krijgt, valt die in een voordeel van SRD 8800. Dit is SRD 600 meer dan een ambtenaar die de loonsverhoging harder nodig zou hebben.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!