‘Rijksten’ betalen SRD 800 en ‘armsten’ SRD 26 aan stroom

Aan de hand van de informatie die Natuurlijke Hulpbronnen heeft verschaft tijdens de gistermorgen gehouden informatiebijeenkomst, komt naar voren dat de brede schouders inderdaad de zwaarste lasten zullen dragen. Ook binnen de categorie huishoudens bij de stroomtarieven is dit het geval. Het basistarief voor stroom is ondertussen vastgesteld op 58 cent. Huishoudelijke stroomverbruikers, die in de categorie 2000 kwh en meer aan verbruik zitten, zullen een verhoging van 88% op hun stroomrekeningen krijgen. Hiermee zullen de ‘rijke’ families maandelijks dicht tegen de SRD 800 aan stroom moeten betalen. De ‘allerarmste’ families met een verbruik van 100 kWh, krijgen een ‘sociaal tarief’, een verhoging van 63%, waarmee ze ongeveer SRD 26 per maand zullen betalen.
De grootse groep huishoudelijke gebruikers is de groep die tot 300 kwh gebruikt. In procenten uitgedrukt, is de verhoging voor deze groep het hoogst (230%). Feitelijk zullen zij nog geen SRD 100 betalen. Verbruikers tot 800 kwh betalen bijna SRD 300 per maand. Wat de groep met een verbruik tussen de 800 kwh en 2000 kwh precies zal betalen, laat zich raden. De overheid zal haar subsidie van water en stroom naar de gemeenschap toe zoals eerder aangekondigd gefaseerd afbouwen. Vanaf 15 oktober zal 60% van de subsidie worden afgebouwd, per 15 april 2016 weer 20% en in september 2016 de laatste 20%. Per 1 januari gaan de extra kosten voor netvoorzieningen voor nieuwe elektriciteits- en wateraansluitingen in. Afbouw van de subsidie voor nutsvoorzieningen door de overheid betekent minder uitgaven voor de overheid en een toename van staatsinkomsten. Het betekent ook een verhoging van de rekeningen voor deze diensten voor de burgers. Het betekent ook grotere uitgaven op het loon van de burger en dus minder koopkracht en geld om in de levensbehoeften te voorzien. Een gevolg daarvan is dat er weinig of geen geld voor ontspanning overblijft, hetgeen weer kan leiden tot toename van stress en een verminderd geluksgevoel en zelfs ziekte.

error: Kopiëren mag niet!