Openbaar Groen ondersteunt bij ontgroening AMS-studenten

1frontOntgroening op de middelbare school is in beginsel bedoeld om de leerlingen snel te laten integreren. De leerlingen moeten dus merken dat het systeem op de middelbare school anders is. Ook wordt er voorlichting gegeven. In het verleden zijn onder andere de brandweer, de politie en Stinasu op scholen uitgenodigd om de leerlingen wat voorlichting te verschaffen. Van het jaar krijgt het thema Milieu op de Algemene Middelbare School (AMS) extra aandacht. De AMS krijgt van het jaar tijdens de ontgroeningsperiode van de nieuw binnengekomen leerlingen, ondersteuning van het directoraat Openbaar Groen (OG) van het ministerie van Openbare Werken. AMS-directeur Raymond Stuger geeft aan dat AMS en ontgroening in beginsel hand in hand gaan.
Volgens Stuger is de ontgroening een heel belangrijk deel van de nieuwkomers op de middelbare school. “Mensen hebben geprobeerd de ontgroening af te schaffen. Vorig jaar en van het jaar weer. Nu mag het maar 1 dag worden gedaan”, zegt Stuger, stressend over de onbewustheid over het belang van de ontgroening. Volgens Stuger heeft men een vertekend beeld van ontgroening. Ondanks het laatste, gaat de ontgroening normaal door. Voor OG is dit een pilotproject. Vanwege het prudent beleid van deze regering zullen veel projecten onder eigen beheer moeten worden uitgevoerd. Als de scholen, de leerlingen hun eigen omgeving al schoon kunnen houden, is er volgens John Lecton, onderdirecteur Technische Werken Openbaar Groen, niets mooier. Elkaar ondersteunen in alle goede dingen is vooral in deze periode volgens Lecton van eminent belang.
“Dit zijn ook de juiste kinderen met wie we bezig kunnen zijn. Het gaat om het milieu. Zij moeten dit alles straks overnemen. Zij moeten leren hoe zij hun buurt schoon moeten houden en hoe zij vuil moeten scheiden”, zegt Lecton. De studenten hebben gisteren, samen met medewerkers van OG de school schoongemaakt, bomen zijn gesnoeid en zeker 3 bomen zijn geplant. De resultaten van dit pilotproject zullen worden geëvalueerd. Indien de evaluatie positief is, zullen andere middelbare schoen ook worden aangedaan. Volgens Lecton is het goed dat er theoretisch voorlichting wordt overgebracht, maar met de studenten praktisch bezig zijn, levert betere resultaten op.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!