Verhoging kookgasprijzen niet in overweging

Verhoging kookgasprijzen niet in overweging 1
Verhoging kookgasprijzen niet in overweging 2Een hogere olieprijs en een koersaanpassing dwong Ogane, het kookgasbedrijf van de NV Energiebedrijven Suriname, om in juni 2011 bij het ministerie van Handel en Industrie (HI) aan te kloppen voor een prijsaanpassing voor gas. Ogane is een businessunit van de EBS, welke zich primair bezighoudt met de gasvoorziening in geheel Suriname. De businessunit levert diensten en producten aan particulieren, ondernemers en de overheid. Het gasbedrijf vroeg HI dat de gasprijzen met ongeveer 30% werden verhoogd. Deze verhoging werd indertijd afgekeurd. De olieprijzen op de wereldmarkt gaan al geruime tijd omlaag. Aan de pomp in Suriname is echter een tegengestelde richting van de prijs te merken. Velen vragen zich nu af wat er met de kookgasprijzen zal gebeuren. Daar de overheid voornemens is de subsidies bij de EBS af te schaffen, zal zeker ook de subsidie aan Ogane worden afgeschaft. Althans, dat zou het afschaffen van de subsidie aan een moederbedrijf voor een dochteronderneming moeten betekenen.
Marcel Eindhoven, technisch directeur bij de EBS, gaf indertijd aan dat de gasprijs in Suriname geen koppeling heeft met de olieprijs. De gasprijs is direct afhankelijk van de wereldmarktprijs. Eindhoven verduidelijkte daarbij ook dat de gasprijs, die in Suriname aan de klanten aangeboden wordt, in ieder geval niet de werkelijke gasprijs is die men zou moeten betalen vanwege de subsidie. Hierdoor ligt de prijs voor een gasfles in Suriname al veel lager. Eindhoven gevraagd als de subsidie van de overheid aan Ogane doorgaat, reageert dat hij ‘geen andere berichten van de overheid’ had gehad. Volgens Eindhoven zijn er dus voorlopig ook geen prijswijzigingen in overweging. Het gasleveringscontract van Ogane met de firma Olibis vanaf 2011 tot heden baart velen ook zorgen. Er vinden per jaar 17 leveringen plaats. Volgens informatie betaalt de Ogane voor elke levering US 200.000 meer dan bij de vorige leverancier.
Parlementariër Mahinder Jogi heeft eerder aangegeven dat er via intermediairs aankopen worden gedaan, hetgeen de EBS op jaarbasis ook wat geld kost. ‘Er wordt alleen over tariefsverhogingen van energie gesproken. Men geeft geen duidelijkheid over de gasleveringen, levering van smeermiddelen, benzine etc. Men eigent zich door allerlei verhogingen middelen toe. Dit kan ook het geval bij de gaslevering zijn’, zegt Jogi. Als de regering zegt dat de subsidies bij de EBS worden afgeschaft, zou het volgens Jogi ook naar Ogane moeten worden doorgetrokken, omdat Ogane niet een aparte entiteit is. Voor de bewegingen betreffende de gasprijzen van Ogane ziet het dus vooralsnog rustig uit.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!