DNA begint donderdag met behandeling suppletoire begroting

De Nationale Assemblee (DNA) zal mogelijk donderdag aanvangen met de behandeling van de suppletoire begroting voor het dienstjaar 2015. Tijdens de huishoudelijke vergadering van dinsdag 6 oktober zijn verschillende voorbereidingshandelingen reeds gepleegd. De vaste commissie Financiën van het parlement is dinsdag aan de slag gegaan met het plegen van overleg met minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Daar heeft de regering verschillende aspecten van de begrotingen moeten verduidelijken. Het gaat hier merendeels over de verduidelijking van het bezuinigingsaspect bij de verschillende departementen. De eerste indrukken van de commissie zijn, dat zij gezien heeft dat er maatregelen getroffen zijn, waardoor de regering extra inkomsten gekregen heeft. Een voorbeeld hiervan is de onlangs ingevoerde solidariteitsheffing op brandstof. Door tariefsverhogingen zullen subsidies afnemen. Hierdoor ontstaat veel meer financiële ruimte voor de regering om aan te geven wat zij met haar gelden zal doen.
De regering heeft vorige week een aangepaste begroting bij het parlement ingediend om onder andere tekorten in de beoogde salariskosten voor het lopende dienstjaar op te vangen. Het gaat merendeels om het tekort op de uitbetaling van salarissen van ambtenaren. Totaal wordt nu aan personeelskosten ruim SRD 1.75 miljard opgebracht. Op de oorspronkelijke begroting van 2015 was dat SRD 1.74 miljard. Ook beleidsmaatregelen die moeten leiden tot efficiënter beheer van de overheidsbestedingen worden in dit rijtje opgevoerd. Daarbij wordt verwezen naar doorlichting van parastatale bedrijven en sanering van de overheidssubsidies. Uit de aanvullende budgetten van de ministeries blijkt dat de regering heeft besloten dat er geen overuren meer uitbetaald zullen worden aan ambtenaren. De bedoeling is om deze begrotingen zo snel mogelijk goed te keuren.
FR

error: Kopiëren mag niet!