Ziekenhuizen en verzekeraars weer om tafel voor nieuwe tarieven

Op de ontwerpbegroting 2016 van het ministerie van Volksgezondheid (VG) is er SRD 35.600.000 opgenomen, onder de noemer van ‘Subsidies en Bijdragen’. Deze subsidies gaan naar instanties, zoals Covab, PCS, RGD en Medische Zending. Geen enkele post spreekt van suppleties aan ziekenhuizen. Ziekenhuisdirecteur tevens voorzitter van de Ziekenhuisraad Manodj Hindori zegt dat een logische reactie op het feit dat er geen subsidie voor ziekenhuizen is opgenomen, is dat de tarieven van de diensten zullen worden aangepast. Overigens is het al geruime begrotingsjaren zo dat de begroting van VG geen post voor subsidie aan ziekenhuizen kent. Er is steeds gezegd dat de ziekenhuizen hun boontjes zelf moeten doppen. Op zich vindt Hindori dat niet erg, maar moeten de ziekenhuizen volgens hem dan wel in de gelegenheid worden gesteld om kostendekkend te opereren. Die gelegenheid wordt de ziekenhuizen zeker niet geboden, waardoor de ziekenhuizen in verdrukking raken.
Tussen 2011 en 2013 hebben de ziekenhuizen wel subsidies gekregen, maar die subsidies kwamen vanuit de begroting van het kabinet van de vicepresident. Die subsidie is per 1 januari 2014 ook stopgezet. Er is voor de ziekenhuizen dus noch hoop bij VG noch bij het kabinet van de vicepresident. Er werd de ziekenhuizen toen medegedeeld dat zij hun zaken met de verzekeraars moeten uitvechten. Tot heden zijn de ziekenhuizen in onderhandeling over de kostendekkende tarieven. Volgens Hindori hebben de ziekenhuizen sinds 2014 de tariefvoorstellen al ingediend. ‘Wij vinden het niet erg, want degene die betaalt, de verzekeraar, wil ook weten waarvoor hij betaalt. Het gaat alleen niet zo gemakkelijk. Het zijn langdurige processen.’
Het lag, na een overeenkomst op het kabinet van de vicepresident te hebben getekend, in de bedoeling dat de twee partijen uiterlijk 31 juli 2015 met de nieuwe tarieven zouden werken. Dat gebeurde niet. De draad wordt nu pas weer opgepakt. Verzekeraars en ziekenhuizen gaan dus nu weer aan tafel om de nieuwe tarieven te bepalen. Intussen krijgen de ziekenhuizen geen subsidie meer en wordt er steeds meer ingeleverd. Gezien de tarieven bij de laatste subsidie zouden de ziekenhuizen gezamenlijk, op maandbasis SRD10 miljoen aan subsidie moeten ontvangen. Als de tarieven naar reële hoogtes worden aangepast, hebben de ziekenhuizen geen subsidies nodig. Indien niet, zal men blijven uitkijken naar ondersteuning van de regering.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!