Spin-off maatregelen op samenleving

‘De verhogingen van de nutsvoorzieningen zullen geenszins de economische situatie van het land verbeteren. Het zijn slechts maatregelen om de voorzieningen met betrekking tot licht, water en brandstof te garanderen. Men heeft verzuimd om het mes in deze bedrijven te zetten met uitzondering van enkele hoog geplaatsen te vervolgen, die uiteindelijk ook vrij zullen komen. Transparantie in de nieuwe tarieven en hoe die zijn opgebouwd, is er niet.’ Dit zegt Sham Binda, voorzitter van de Akmos. ‘De verslechterde financieel economische situatie, gecreëerd door een slechte staatshuishouding, zal in feite verder verslechteren. Dit, aangezien ook voornoemde kosten op het budget van deze zelfde overheid als een van de grootgebruikers zal doordrukken. De situatie zal zich verergeren, aangezien de overheid ook de grootste werkgever is en straks ook de nodige looncorrecties zal moeten plegen. Daarnaast zullen de inkomsten van de Staat ook drastisch verminderen doordat de belastingafdrachten minder zullen worden, aangezien de koopkracht verder daalt en er veel meer werklozen dreigen te ontstaan door inkrimping van ondernemingen en parastatale bedrijven. De aardolie en de goudmijnbedrijven zullen ook veel minder revenu’s afdragen door hun recente investeringen en de daling van de wereldmarktprijzen.’
‘Door deze factoren en geen prudent financieel beleid met een daaraan gekoppeld strategisch plan zal er binnen korte tijd onrust ontstaan bij onder andere de werkende klasse, welke om looncompensaties zal vragen. Daarnaast zullen ook de AOV’ers meer geld nodig hebben om hun basisbehoeften garant te stellen. Het sociaal zekerheidsstelsel zal voor de overheid onbetaalbaar worden. Medicamenten en gezondheidzorg zullen buiten het budget van velen vallen. Daarnaast volgt ook nog de schulden aan derden, waaronder de ondernemers. Deze schulden uitgaande van 1,5 miljard SRD’s zullen voor het eind van dit jaar terugbetaald worden, zoals de president het heeft beloofd in zijn jaarrede. Van waar zal men dit geld krijgen? Misschien een deel uit het afgeroomd geld van de valuta-interventies van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) of monetaire financiering, hetgeen voor nog meer ontwaarding van de Surinaamse munt zal zorgen? De verwachting is ook dat direct na voornoemde betalingen men zal pogen hun geld tegen elke valutakoers om te zetten in vreemd geld, hetgeen een grote druk op de valutamarkt teweeg zal brengen (1,5 miljard SRD oftewel 428 miljoen US$). Het geloof in de SRD is er niet meer, want zelf de commerciële banken pleiten en bevorderen leningen in valuta, gezien de renteverschillen, ook vanwege de geldkraptepolitiek (het afromen) van de SRD, welke door de CBvS wordt gevoerd. Onze deviezenvoorraad is langzaam opgesoupeerd, dat wil zeggen nog meer onrust in onze samenleving. Het is duidelijk te merken dat er geen gefaseerd plan is waar de zaken en de effecten goed doordacht en berekend zijn. Integendeel zullen er nog meer maatregelen komen om de staatsinkomens te versterken. We denken aan de nieuwe belastingmaatregelen, zoals BTW, voertuigenbelasting, onroerend goed/huurwaardebelasting, kosten op overheidsdocumenten, algemene bankkosten etc., welke de prijzen van goederen en diensten omhoog zullen stuwen’, aldus de Akmos-voorman.
‘Het bestuur van het land heeft nergens duidelijk laten blijken dat ze van goede wil is en bezuinigingen doorvoert naar het overheidsapparaat toe en of saneert. Het verspillend en corruptief beleid wordt voortgezet met de torenhoge salarissen, welke in schril contrast staan met de algemeen gebruikelijke lonen. Er zullen veel en vooral kleine bedrijven in de verdrukking komen en genoodzaakt zijn te sluiten, met als gevolg nog meer werkeloosheid en de groei van de informele sector. Er zal veel meer gehosseld moeten worden, ook door mensen die een vaste baan hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar dat zal geen betere perspectieven bieden dan het hoofd boven water te houden, aangezien deze situaties rechtstreeks leiden tot knechting en corruptie van het reeds getergde volk. De geschiedenis van de wereld leert ons dat zulke situaties gemakkelijk escaleren en bloedig worden ingedrukt met de nodige intimidaties en later onder de noemer van ‘rust en democratie’ veranderen in geaccepteerde dictatuur. Het bedrijfsleven kan onder zulke omstandigheden niet gedijen en wordt per slot het kind van de rekening. Hiermee wens ik u allen stof tot na denken te geven en wacht mogelijke commentaren/aanvullingen af’, sluit Binda af.

error: Kopiëren mag niet!