’s Lands Hospitaal zet eerste stap voor afdeling Medische Psychologie

s Lands Hospitaal zet eerste stap voor afdeling Medische Psychologie.1Het ’s Lands Hospitaal heeft de eerste stap gezet om te komen tot een eigen afdeling Medische Psychologie. Maandag 5 oktober is het ziekenhuis begonnen met het trainen van het verplegend personeel en de zaalartsen, zodat zij psychologische klachten kunnen herkennen, signaleren en de eerste begeleiding kunnen bieden. Het streven is om alle verplegenden en zaalartsen getraind te hebben per eind oktober. De trainingen zijn onderdeel van het pilotproject Medische Psychologie, dat geïnitieerd is door ’s Lands Hospitaal en dat gefinancierd wordt door de Paho (Pan American Health Organization). Verder is het ook onderdeel van het project Nationaal Plan Geestelijke Gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid.
Drs. Zamora Pengel, beleidsadviseur op het ministerie belast met de geestelijke gezondheidszorg, geeft aan dat de bedoeling van dit plan is om deze zorg te decentraliseren. ‘We waren eerst bezig met de eerste lijn, de huisartsen van de RGD en Medische Zending om dat zover te krijgen. En nu met deze trainingen zijn we bezig met de tweede lijn. Met andere woorden dat ziekenhuizen ook die zorg bieden’, legt de beleidsadviseur uit. Volgens haar kunnen geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg niet meer afzonderlijk van elkaar gezien worden. ‘Als je plotseling hoort dat je diabeet bent, ga je ook mentaal door een bepaald proces’, illustreert Pengel. Uiteindelijk heeft dit pilotproject tot doel dat ’s Lands Hospitaal als eerste ziekenhuis volgend jaar een eigen afdeling Medische Psychologie heeft.
De trainingen zijn het eerste deel van het project. Het tweede deel bestaat uit een onderzoek, waarbij bij ongeveer 200 patiënten nagegaan wordt of zij naast lichamelijke klachten ook geestelijke klachten hebben en of zij behoefte hebben aan behandeling van die klachten. De projectleider, drs. Karan Gokoel, die tevens psycholoog is en die de trainingen verzorgt, geeft aan dat het onderzoek broodnodig is. ‘Het is vooral van belang, omdat daarover op dit moment geen cijfers zijn en je kunt geen afdeling opstarten zonder de benodigde data’, legt Gokoel uit. Het voorstel voor het onderzoek ligt nu bij de ethische commissie van het ministerie van Volksgezondheid. Zodra die commissie toestemming geeft, kan het onderzoek starten. Indien de resultaten positief zijn – wat Gokoel wel verwacht – zal de afdeling Medische Psychologie van het ’s Lands Hospitaal, waar Gokoel ook leiding aan zal geven, dienen als voorbeeld voor andere ziekenhuizen.

error: Kopiëren mag niet!