Hulplijn 114 kreeg in 2014 meer dan 21.000 telefoontjes binnen

114.1De “crisislijn hulplijn 114” van het Psychiatrisch Centrum Suriname bestaat er al sinds 2008. Elfrus Nijssen, coördinator van de crisislijn, geeft aan dat er vooralsnog een dalende trend van het gebruik van de crisislijn wordt geregistreerd. Ondanks de dalende trend is het wel op te merken dat er in 2014 bijvoorbeeld meer dan 21.000 keren gebeld is naar 114. Hiertussen zijn er verschillende soorten bellers. Het waren 881 bellers met problemen van eenzaamheid, 583 bellers hadden relatieproblemen. Hiertussen waren er ook 67 suïcidebellers (57 met suïcidegedachten en 10 mensen die al op het punt stonden om suïcide te plegen). De rest van de telefoontjes is niet gespecificeerd. Niet uitgesloten worden de cijfers van bellers die de lijn misbruiken.
De crisislijn heeft volgens parlementariër teven arts Dew Sharman de bedoeling om mensen in crisissituaties een luisterend oor te bieden. Volgens Sharman moet er zeker worden geanalyseerd waarom het aantal telefoontjes afneemt. “Is het omdat de behoefte aan de lijn minder is geworden, het vertrouwen in de lijn minder is geworden, mensen andere opties hebben gevonden of de promotie van de lijn niet goed is”, vraagt Sharman zich af. Volgens de arts is het ook moeilijk om uitspraken te doen over de deskundigheid van de mensen. “We leven in een kleine samenleving. Je weet niet met wie jij de vertrouwelijke informatie deelt”, zegt Sharman. Als er naar de cijfers wordt gekeken van de mensen die vooralsnog geholpen zijn middels de crisislijn, concludeert Sharman dat de lijn zijn nut heeft bewezen. De lijn moet volgens Sharman zeker ook nog meer bekendheid krijgen. Het belangrijke is zeker dat mensen ervan worden verzekerd dat zij aan de lijn hun ei vertrouwelijk kwijt kunnen.
Het is volgens Nijssen gezien het aantal telefoontjes dat de crisislijn ontvangt zeker op te merken dat voor een groot deel van de mensen het praten nog steeds moeilijk is. Ondanks de crisislijn laagdrempelig is, is er nog steeds geen praatcultuur voor het bespreken van de problemen. Met een lage drempel wordt bedoeld dat de crisislijn gratis is, 1 maal 24 uren beschikbaar staat en mensen er anoniem op kunnen bellen. De afgelopen jaren heeft de crisislijn minder promotie gehad. Volgens Nijssen zal er dus meer moeten worden gedaan om mensen de handreiking te geven, maar het project gaat vooralsnog, naar zijn mening, de goede kant op.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!