St Vincentius Ziekenhuis vraagt meer aandacht voor prostaatkanker

Het St. Vincentius Ziekenhuis wil meer doen aan de bestrijding van prostaatkanker in Suriname. In dat kader organiseert het ziekenhuis op dinsdag 6 oktober om half 8 ’s avonds een lezing over prostaatkanker. De lezing wordt verzorgd door de Nederlandse prostaatkankerspecialist Evert Jan Barten van de Stichting Urosur, die werkzaam is in de Urologie Praktijk van het ziekenhuis. Prostaatkanker is een kwaadaardige vergroting van de prostaat en komt vaker voor bij mannen op oudere leeftijd. Prostaatkanker leidt in het beginstadium zelden tot klachten, maar kan op den duur wel uitzaaien naar de botten of de lymfeklieren, als gevolg waarvan de patiënt kan komen te overlijden. Als prostaatkanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld, is het meestal te genezen. Als prostaatkanker pas in een gevorderd stadium wordt vastgesteld, is er weliswaar een levensverlengende behandeling mogelijk maar geen genezing. In Suriname is de gemiddelde leeftijd van de man de laatste 20 jaar toegenomen. Het voorkomen van prostaatkanker stijgt daardoor extra snel en zal dus, als er verder niets gebeurt, steeds meer slachtoffers vergen. Risicogroepen zijn mannen boven de 50 en mannen van wie de vader of een broer prostaatkanker had of heeft. Prostaatkanker kan erfelijk zijn, maar vaker komt het voor zonder dat er sprake is van directe erfelijkheid.
De mogelijke aanwezigheid van prostaatkanker kan in een vroeg stadium worden onderzocht door een eenvoudige bloedtest, de PSA. De hoogte van de PSA is mede bepalend voor het stadium van de ziekte. Een verhoogd PSA hoeft echter nog niet te betekenen dat er sprake is van prostaatkanker, dit moet dan verder worden onderzocht. Aan de hand van de PSA, prostaatecho, CT-scan en weefselonderzoek kan er een redelijke betrouwbaarheid voor de diagnose verkregen worden, waardoor de zekerheid van het al dan niet buiten de prostaat gegroeid of uitgezaaid zijn van kankercellen vergroot wordt. Volledige genezing kan in het beginstadium van de ziekte bereikt worden met een operatie of bestraling. Ook bij een gevorderd c.q. uitgezaaid stadium kan er nog veel gedaan worden, zij het meestal niet meer genezend. Door mannen tussen 50 en 70 regelmatig te onderzoeken op PSA wordt geschat dat de sterfte ten gevolge van prostaatkanker met ca. 16 procent kan afnemen.
Prostaatkanker volledig voorkomen kan niet, maar het helpen verminderen kan door gezond en met mate te eten, dus minder vet en zetmeel. Verder door alcohol te beperken, niet te roken en regelmatig aan sport of een andere vorm van lichaamsbeweging te doen, zodat geen overgewicht ontstaat. De huisarts kan, als de patiënt boven de 50 is, vragen om een prostaatonderzoek door de uroloog. De uroloog kan met het bepalen van de PSA en een rectaal onderzoek van de prostaat middels een prostaatecho een inschatting maken van de kans op prostaatkanker. Het onderzoek kan op de urologische poli van het St.Vincentius Ziekenhuis plaatsvinden, waar vervolgens ook de diagnose en de behandeling kunnen worden uitgevoerd. Patiënten kunnen te allen tijde met hun vragen over prostaatkanker op de urologische poli terecht.

error: Kopiëren mag niet!