Regering zal ongezonde wijze van begroten moeten stoppen

Opeenvolgende regeringen hanteren een ongezonde wijze van begroten die hen in grote financiële problemen hebben gebracht. Dit zegt ex DNA-lid Henk Ramnandanlal na het bestuderen van de onlangs ingediende begrotingen en de Financiële Nota over het dienstjaar 2016. Hij zegt dat de onlangs ingediende begrotingen 2016 wat meer realistische cijfers bevatten van inkomsten en uitgaven, die kennelijk toe te schrijven zijn aan de inzichten van de huidige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Maar opstellen van realistische begrotingen moet niet afhankelijk zijn van een toevallige minister. Het opstellen van begrotingen moet aan meer regels worden gebonden, waardoor de kans op herhaling van problemen verminderd wordt, aldus de ondervoorzitter van de Palu.
‘Om te beginnen is het zo dat de nieuwe begrote cijfers altijd worden afgezet tegen de onrealistische cijfers van vorige begrotingen. Willen we een meer realistische en haalbare begroting opstellen, dan zal dit doorbroken moeten worden. De begrotingen van het komende jaar zullen minimaal afgezet moeten worden tegen realisaties van een jaar geleden en realisaties van de eerste helft van het lopend jaar. Dit is zeker nu haalbaar met het nieuw ingevoerd geautomatiseerd financieel systeem, waarbij voorafgaand aan of mogelijk ook tegelijkertijd met het indienen van de begrotingen, ook de slotrekeningen van het voorgaande jaar worden ingediend.’ In de slotrekeningen staan de realisaties van de Surinaamse overheid. ‘Tot op heden is nooit een slotrekening extensief behandeld en geëvalueerd door de regering en DNA. Na kritieken vanuit de Palu-fractie zijn evaluatiesessies opgestart binnen DNA in 2012. De slotrekeningen over het dienstjaar 2012 zijn uiteindelijk voor het eerst in de geschiedenis van het parlement wettelijk op tijd ingediend in DNA voor behandeling. Jammer genoeg zijn toen deze slotrekeningen ingetrokken door president Bouterse om onduidelijke redenen. Hoe kan je als beleidsmaker beoordelen of een begroting realistisch is als je geen kennis draagt van de meest recente realisaties en vooral niet hebt kunnen analyseren waarom bepaalde zaken wel en weer andere zaken niet zijn gerealiseerd’, vraagt Ramnandanlal zich af.
‘Een andere onjuiste gang van zaken is dat leningen worden geboekt als inkomsten. Weer in de begrotingen 2016 zien wij dat terugkeren. Weliswaar is dit bedrag niet groot (SRD 109.2 miljoen), maar het betekent dat ons begrotingstekort veel groter is dan wat door de regering wordt opgegeven. In de Financiële Nota wordt aangegeven dat het tekort SRD 449.2 miljoen (2.4% van het BBP) bedraagt, terwijl in werkelijkheid dit SRD 558.4 miljoen (2.9% van het BBP) bedraagt. Deze onjuiste wijze van begroten leidt ertoe dat ministers denken dat ze beschikken over financiële middelen en vervolgens overgaan tot besteden aan het begin van het jaar. Achteraf als gedurende het jaar de leningen die als inkomsten zijn begroot niet doorgaan, raakt de regering in problemen, omdat de inmiddels bestede middelen elders gehaald moeten worden. Vorig jaar waren de verschillen extreem groot tussen het opgegeven tekort (SRD 666.5 miljoen oftewel 3.4% van het BBP) en het werkelijk tekort (SRD 2.809 miljoen oftewel 14.4% van het BBP), waarbij ruim SRD 2.2 miljard aan leningen werd geboekt als inkomsten.’
Met de huidige financiële problemen en een nieuwe comptabiliteitswet in aantocht zal de regering deze ongezonde wijze van begroten moeten stoppen. Begrotingen over de komende jaren zullen aan meer regels moeten worden gebonden. ‘Anders zal het probleem van achterstallige betalingen en onvoorziene tekorten zich wederom herhalen in de toekomst.’

error: Kopiëren mag niet!