Hoofdinspecteur Rakijo door rc in vrijheid gesteld

hoofdinspecteurOp het verzoek van de advocaten van hoofdinspecteur Robert Rakijo werd gisteren positief beslist door rechter-commissaris (rc) Dinesh Sewrattan. Rakijo werd op 12 september gearresteerd in verband met verduistering van boetegelden, uitlokking tot meineed, wederrechtelijke vrijheidsberoving, verduistering van staatseigendom en in beslag genomen goederen. Eerder was de aanhouding van Rakijo rechtmatig beoordeeld door rc Iwan Rasoelbaks. Ook was zijn inverzekeringstelling met 30 dagen verlengd. Het strafdossier is inmiddels al afgerond en was er volgens rc Sewrattan geen gronden meer die een langere aanhouding rechtvaardigden. Het is niet bekend of het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan tegen deze beslissing. Dit zal de invrijheidstelling van Rakijo dan stuiten voor drie dagen, waarbinnen het Hof van Justitie een beslissing zal nemen.

error: Kopiëren mag niet!