Dodson: “Samenleving zal niet langer wachten op cijfers”

Er is aan de hand van hetgeen door de president is goedgekeurd, zowel aan de vakbeweging als het bedrijfsleven aangegeven dat zodra men zo ver is met de berekening van de stroomtarieven, er afstemming zal worden gepleegd. Gisteren was het moment daar. Regilio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, gaf gisteren aan dat de samenleving niet langer zal hoeven te wachten op de cijfers. Gisteren lag het in de bedoeling dat de gesprekken werden afgerond en er overeenstemming werd bereikt over de in te voeren energietarieven. De mededelingen zullen volgens de minister met alle berekeningen via de media worden gepresenteerd.
Er heerst een zekere onduidelijkheid als de president praat over een verhoging van eerst 60%, dan 20% en ten slotte 20% van de stroomtarieven, om uiteindelijk 100% van de planning te bereiken. Dodson zegt dat de president heeft aangegeven dat er met een basisprijs zal worden gewerkt. Op grond van de basisprijs zal er worden gefaseerd. Dit betekent dat het finale tarief als uitkomst van de onderhandeling met de maatschappelijke groepen als basistarief zal worden gehanteerd.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!