Het kan beter

Het valt namelijk op te merken dat er tegenwoordig meer progressiviteit aan de dag wordt gelegd door velen uit de gemeenschap met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Suriname. Dit zal wel zeker een ideaal onderling verkeer bij de burgerij teweeg brengen. Welvaart wordt bepaald naar de mate van de bevrediging der behoeften. Maar die kunnen aanmerkelijk van aard verschillen. En dit kan onder meer vanwege de verschillende levensgewoonten van individuen en of gemeenschappen. Suriname is klimatologisch een heel mooi land waarin prettig wonen valt. Het heeft namelijk een heel vruchtbare bodem en is ook rijk aan natuurlijk hulpbronnen. Er kan naar aanleiding hiervan door velen de vraag worden gesteld waarom er dan in Suriname ondanks deze enorme potentie nog geen merkbare welvaart in het gehele land te merken valt. Wanneer er echter in ogenschouw wordt genomen de structuren met betrekking tot de ontwikkeling van Suriname valt er daarbij op te merken dat erin voorgaande decennia er in onvoldoende mate is gewerkt ten einde welvaart en welzijn voor land en volk te bewerkstelligen. Overheden hebben van de mogelijkheden die er in voorgaande jaren geboden werden om Suriname welvarend te maken niet op de juiste wijze gebruik van gemaakt. Ze hebben vooral nagelaten om een goede economische infrastructuur tot stand te brengen. Het gevolg van is dat de industriële ontwikkeling tot nog toe op een heel laag niveau is blijven steken. Het is belangrijk dat er thans een duidelijke ontwikkelingslijn wordt ontworpen die Suriname moet kunnen leiden naar welvaart voor het gehele volk van Suriname. Hopelijk krijgen personen met sterke rassentimenten niet de gelegenheid om nog eens beiden te worden van het Surinaamse volk. Het is bij deze belangrijk dat de huidige generatie de verouderde politieke trend verlaten, zodat er voor iedereen nieuwe perspectieven kunnen worden geopend. Het is belangrijk dat iedereen die in goede conditie verkeert een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname. Thans blijkt het dat er personen in de samenleving zijn die zich geroepen voelen, hopelijk wel in alle oprechtheid en niet om eigen toekomstige politieke doeleinden in te zetten om het volks belang adequaat te dienen. Wanneer wij de structuren met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het land in ogenschouw nemen, dan valt er daarbij op te merken dat die van het district Sipaliwini de kenmerking heeft van een verzorgingsgebied van de staat. Er moet namelijk in het belang van de komende generaties successievelijk worden gewerkt aan een modernere maatschappij. Alleen op deze wijze kan worden voorkomen dat er nog meer talenten en intelligenties van jongeren in dat gebied verloren gaan. Het is namelijk in deze noodzakelijk dat er grotere leefgemeenschappen worden geschapen. Hierdoor zal ongetwijfeld een toename van diverse economische activiteiten binnen die samenleving ontstaan, zodat iedere burger van Suriname een wezenlijke bijdrage zal kunnen leveren aan de verdere opbouw van ons allen geliefd Suriname. Het is heel jammer dat er nog enkele personen in de samenleving zijn die op een gemakzuchtige wijze hun belangen willen zien behartigen. De inzet van de minister van justitie en politie om ordening in te stellen op haar ministerie is zeer goed te noemen. Dat zij het voornemen koester eventuele onrechtmatigheden onder personeelsleden zien uit te bannen, is namelijk om toe te juichen. Hopelijk wordt zulks ook gedaan op de andere ministeries.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!