Bewustwordingscampagne Veilig Verkeer succesvol verlopen

bewustRij niet zo hard papa, anders zeg ik mamaDe bewustwordingscampagne ‘Veilig Verkeer Suriname’ is succesvol gelanceerd tijdens de 5 km Frimangronloop. Met deze landelijke campagne wordt er specifiek aandacht gevraagd voor de nijpende verkeerssituatie in Suriname. Met de slogan: ‘Rij niet zo hard papa, anders zeg ik mama’, worden alle weggebruikers opgeroepen verantwoord gedrag te tonen in het verkeer. Bij de lancering is ervoor gekozen om de grootste groep verkeersslachtoffers op te roepen. Tijdens de 5 km Frimangronloop is er gericht aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie in ons land. Voorbijgangers werden voorgelicht over de gevaren van onverantwoord gedrag in het verkeer en mochten veiligheidstips voor deelname aan het verkeer in ontvangst nemen. Ook werden er bumperstickers opgeplakt en werd er actief deelgenomen aan de activiteiten van de 5 km Frimangronloop. ‘Een gezonde leefstijl is ook voor deelname aan het verkeer heel erg belangrijk. De gezondheidstoestand van de weggebruikers heeft namelijk ook invloed op het gedrag in het verkeer en dat wordt vaak onderschat’, zegt Angela van der Kooye, directeur AK Communication Consultancy.
Uit een analyse van 2013 blijkt dat dat er meer mannelijke verkeersslachtoffers (80%) dan vrouwelijke (20%) zijn in het verkeer in Groot-Paramaribo. Hieruit kan aangenomen worden dat mannen een hoger risico lopen om als gevolg van een verkeersongeval ernstig letsel op te lopen, met de dood als gevolg. In de leeftijdsgroep 21-40 jaar vallen de meeste verkeersslachtoffers en binnen deze leeftijdsklasse vallen niet alleen mannelijke, maar ook vrouwelijke slachtoffers. Dit betekent dat jongeren een hoger risico hebben om te sterven als gevolg van een verkeersongeval in Groot-Paramaribo. De gehele samenleving wordt daarom opgeroepen meer te anticiperen op elkaar in het verkeer en respect voor elkaar te tonen. De ander wordt meestal als veroorzaker aangewezen, maar veilig verkeer begint bij u zelf. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat er minder verkeersongelukken zullen plaatsvinden als wij meer rekening met elkaar houden in het verkeer. Ook de passagiers kunnen invloed hebben op het gedrag van de autobestuurders in het verkeer. Wereldwijd is namelijk ook uitgewezen dat 90% van de verkeersongelukken veelal wordt veroorzaakt door een menselijke fout. Een verkeersongeluk kan ook iedereen overkomen, dus wees slim en anticipeer meer op elkaar’, zegt van der Kooye.

error: Kopiëren mag niet!