Aanzet bebouwing nieuw verkavelingsproject Richelieu

Aanzet bebouwing nieuw verkavelingsproject Richelieu.1Met het in ontvangst nemen van hun bereidverklaringen afgelopen vrijdag hebben wederom de eerste 270 mensen rechtszekerheid verkregen op een stuk grond te Richelieu. Na vele verzoeken en de noden van burgers serieus nemend, werd er op initiatief van de districtscommissaris (dc) van Commewijne, Remy Pollack, en met toestemming van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) kort voor de verkiezing gestart met een verkavelingsproject te Richelieu.
Echter kon de uitgifte van de nodige gronddocumenten niet eerder plaatsvinden vanwege enkele stagnaties. De dc van Commewijne is indertijd op Richelieu met een project gestart, waarbij er 744 kavels verstrekt zouden worden. In de maanden februari en maart is er een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van de percelen. Het papierwerk liet vooralsnog op zich wachten, waardoor er volgens Pollack heel wat onwaarheden werden verkondigd. ‘Er is bewezen dat het allemaal rotzooi was’, stelt de dc. Van de 744 bereidverklaringen zijn er gisteren 270 door de minister van RGB verstrekt. Eind van de maand beschikt volgens de dc een ieder over zijn bereidverklaring. Minister Relyveld hield de belanghebbenden voor dat met de toezeggingen gedaan door de dc en de verplichting die er op hem rust, een ieder die aanspraak maakt op een stuk grond in aanmerking daarvoor zal komen. Aan hen die nog niet in aanmerking zijn gekomen, wordt gevraagd om geduld te betrachten. Voorts gaf de bewindsman aan dat het ministerie heeft gewerkt met de lijst die door Pollack is opgemaakt. De belanghebbenden werden op het hart gedrukt om zo spoedig als mogelijk te voldoen aan de voorwaarden, zodat zij binnen twee maanden kunnen beschikken over hun grondbeschikking. Voor eventuele onduidelijkheden en vragen kan men terecht op de dependance in Commewijne.

error: Kopiëren mag niet!