Politieleden twijfelen aan oprechtheid en vertrouwen bond

Teleurgestelde politieleden uiten hun misnoegen uit over de aangehouden overuurgelden. De politieambtenaren geven aan dat er sprake is van ‘names and faces’ bij het uitbetalen van overuren aan politieofficieren. De Surinaamse Politiebond heeft woensdag 29 september 2015 een algemene ledenvergadering bijeen geroepen en heeft daarbij een motie aangenomen om een kort geding aan te spannen tegen de directeur Operaties van het KPS, die gewerkte overuren schrapt op de overuurstaten van vele KPS-medewerkers. Zonder haar bij de naam te noemen, is er fel gereageerd op haar ‘mismanagement’ wat betreft de overuren. Ook zal er een wensenpakket aan de minister van Justitie en Politie worden aangeboden voor aanpassing van lonen en diverse toelagen. Het overgrote deel van de leden wilde eigenlijk, zonder dat bekend te maken aan het bestuur, het vertrouwen en de samenwerking met de leiding van het korps opzeggen. Wat zij zeggen, is dat zij zich inzetten ter bescherming van de gemeenschap c.q. de rechtstaat zoals de minister dat wil. De wetsdienaren vinden het erg dat zij benadeeld worden in de betaling van de overuren. Er wordt getwijfeld aan de oprechtheid en vertrouwen van zowel de voorzitter van de politiebond, Robby Ramjiawan, als enkele leden van het bestuur, die stromannen van de directeur Operaties zouden zijn. Hoewel door de minister de directeur is voorgedragen als de nieuwe korpschef, wordt zij niet door het overgrote deel van de leden gedragen. Indien dit toch een feit wordt, zullen velen het korps vaarwel zeggen. Deze ontevredenheid is bekend op het kabinet van de president. Het is de redactie ondanks inspanningen niet gelukt om een reactie van de bondsvoorzitter los te krijgen.

error: Kopiëren mag niet!