Ondernemers zien nut maatregelen ‘doorvoerstop en opslagverbod entrepots’ niet in

ondernemers zien nut maatregelen niet inDe particuliere entrepots op Nieuwe Haven waarin goederen zijn opgeslagen, moeten uiterlijk 16 november 2015 leeg zijn. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft onlangs maatregelen aangekondigd gericht op het tegengaan van smokkel en corruptie. In dit kader heeft hij de doorvoerhandel stopgezet en de opslag in entrepots verboden. Volgens Michel Karsoredjo van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, die de inspecteur van douane vertegenwoordigde op een ondernemersavond in KKF, zijn deze maatregelen van tijdelijke aard. Hij gaf aan dat deze maatregelen door de regering zijn genomen om te kunnen werken aan nieuwe regels voor de ordening. “Het is een voorlopige stop totdat er nadere regels zijn.” Enkele ondernemers gaven aan moeite te hebben met de maatregelen. Zij zijn van mening dat de overheid haar liquiditeitsproblemen niet moet verschuiven naar de ondernemers. Zij vinden dat met het asycuda-systeem kan worden nagegaan wie de malafide ondernemers onder hen zijn. Hierdoor hoeven de bonafide ondernemers niet te lijden onder de getroffen maatregelen. De maatregelen hadden volgens hun in zijn geheel vermeden kunnen worden.
De ondernemers betwisten voorts ook de bevoegdheid van de minister om regels in de scheepvaartwet te wijzigen zonder tussenkomst van het parlement. Zij geven aan beschikkingen te hebben die hen het recht geven om hun goederen in entrepots op te slaan. Nu zijn deze beschikkingen niet ingetrokken, maar zijn zij door de maatregelen kennelijk van generlei waarde. Anderzijds vinden de ondernemers het ook hoogst ongewoon dat het hen verboden wordt om goederen in entrepots op te slaan na een bepaalde datum, maar dat er geen sancties volgen indien zij dit toch wel zouden doen. De verboden kunnen volgens hun dan gerekend worden tot dode letters. De douane geeft aan dat de entrepots voor eerdergenoemde datum moeten zijn ‘uitgeslagen’ door middel van betaling, vrijstelling of vernietiging. De doorvoer van de goederen mag verder niet per korjaal geschieden, maar moet per veerboot gebeuren en de goederen moeten daarbij tevens verpakt zijn in containers. De tax-free shops bij de entrepots mogen slechts een beperkte hoeveelheid goederen in voorraad houden en hun bevoorrading moet rechtstreeks vanuit Nieuwe Haven of de luchthaven geschieden. De voorzitter van de douanebond, Romeo Chin-A-Loi, en de ondervoorzitter van de KKF gaven aan dat er een commissie zal worden samengesteld met vertegenwoordigers van beide partijen. Deze commissie zal dan de minister van Financiën vragen om een gesprek waarbij gevraagd zal woorden waarom de huidige scheepvaartwet in deze terzijde is geschoven en wat het precieze doel van de maatregelen is.

error: Kopiëren mag niet!