Begroting Infrastructurele Werken van 2 miljard naar 136 miljoen

Het ingediende ontwerp van de begroting van het ministerie van Openbare Weren, sectie Infrastructurele Werken, is voor 2016 beraamd op SRD 136.132.000. Voor het dienstaar 2015 werd er voor de infrastructurele werken SRD 1.911.822.000 begroot. Het huidige ontwerp spreekt dus in ieder geval van een aanzienlijke wijziging. OW-minister Sigfried Wolff meent dat er vorig jaar nieuwe infrastructurele projecten zijn aangevangen. Die nieuwe projecten zijn voorlopig stopgezet. Het ministerie gaat zich volgens hem voorlopig bezighouden met het onderhoud van de projecten die reeds afgemaakt zijn. “We zullen geen nieuwe projecten doen, en ook geen aangevangen projecten afmaken. Vandaar dat er een groot verschil is”, zegt Wolff. Aan de andere kant zegt de minister ook dat de begroting flink is ingekort.
Rehabilitatie Zwartenhovenbrugstraat niet begroot
Voor de aanleg/verbetering en onderhoud van wegen is er SRD 62.325.000 begroot. In 2015 was dat SRD 768.775.000. De minister gevraagd naar een reactie op wat de stand van zaken betreffende de Zwartenhovenbrugstraat is, geeft aan dat voor dit begrotingsjaar de Zwartenhovenbrugstraat zeker niet wordt aangepakt. Met het voorbereidend werk zal volgens Wolff door de aannemer zeker worden aangevangen. Er wordt met de aannemer gesproken over het in overleg treden met de winkeliers en handelaren aan de Zwartenhovenbrugstraat. De minister meent dat er, wat de Zwartenhovenbrugstraat betreft, alvast wordt begonnen met zaken die het ministerie niets kosten.
Het onderhoud en bouw van bruggen zullen de staat, zoals verwacht, voor het begrotingsjaar SRD 11.402.000 kosten. De bewindsman vertelt verder dat het ministerie zich ook heeft voorbereid op de onderhoudswerkzaamheden. Hierbij zal het ambtenarenapparaat meer worden ingezet. Een lozing die bijvoorbeeld door een contractor voor een bepaald bedrag werd onderhouden, zal nu in eigen beheer worden onderhouden. Dat verschilt volgens de minister wel een slok op een borrel. Er is een aantal bruggen voorbereid, maar de bewindsman geeft niet specifiek aan om welke bruggen het gaat. Er zijn bruggen die in een dusdanige staat zijn, dat ze aanpak vergen. De bruggen die vernieuwd moeten worden, zullen ook worden vernieuwd.
Betrokkenheid van de burger
De minister vermeldt ook tegelijkertijd dat er veel voorlichting wordt voorbereid. De burgers zullen worden ingelicht over hoe zij zelf bepaalde werkzaamheden kunnen verrichten, waardoor er minder druk is op de begroting. Dit heeft met de betrokkenheid van de burger te maken. Wolff merkt op dat de betrokkenheid van de burger te wensen overlaat. “De burger praat wel over zaken die niet goed gaan, maar dat is geen betrokkenheid. Over betrokkenheid spreek je wanneer er voor mijn inrit zwerfvuil staat en ik het zelf opruim”, aldus Wolff.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!