Kalloe: ‘Algoe kwam als een dief in de nacht naar Nickerie’

‘Terwijl het gras groeit, sterft het paard.’ Dit is de constatering van assembleelid Jitendra Kalloe wat betreft de rijstsector. De ondergang is te wijten aan wanbeleid zijdens het ministerie van LVV onder leiding van minister Soeresh Algoe. Volgens de parlementariër is er een gebrek aan een duurzaam agrarisch en rijstbeleid in Suriname. Het akkoord welk de minister kort voor de verkiezingen van mei 2015 met de boeren, onder leiding van SPBA-voorman Harinandan Oemraw, had gesloten, blijkt volgens Kalloe nu een dode mus te zijn. ‘Waar er toentertijd afgesproken was om de lijdende boeren een tegemoetkoming van US $60 per ha en respectievelijk een zak ureum en een zak NPK te doen toekomen, blijkt uit het relaas van de SPBA-voorzitter dat de LVV-minister nu bereid is slechts US $30 per ha te betalen. Dit is exact het bedonderen van de sector. De minister komt als een dief in de nacht naar Nickerie en in plaats van dat hij met alle representatieve actoren uit de sector praat, wordt zijn besluit aan alleen Oemraw medegedeeld’, stelt de politicus.
Terwijl de minister enerzijds beleid dient te formuleren en vervolgens zulks implementeert voor duurzame agrarische ontwikkeling, agrarische ondernemerschap en het privatiseren van staatbedrijven, stort Algoe volgens Kalloe de Staat Suriname en de belastingbetaler in een andere avontuur. De VHP’er refereert aan de volgens hem misplaatste koop van een minipellerij voor een gigantisch bedrag van US $1.800.000. Dit, terwijl de taxatiewaarde minder dan de helft van de koopsom is. Kalloe wil dat de bewindsman rekenschap komt geven waar de hoeveelheid padie en ander equipment van de pellerij naartoe is gegaan, welk bij de aankoop was meegenomen. Wanneer de molen een droogcapaciteit van slechts 900 balen per dag heeft, kan het maximaal 27.000 balen padie per seizoen, bij effectief opkoop tijdens het gehele seizoen, drogen en verwerken. Dit verschilt aanzienlijk met de 90.000 balen per seizoen, die de minister eerder heeft aangegeven.
Padieopkoopprijs SML verbaast Kalloe
Het verbaast Kalloe dat de SML nu padie, tot aan de molen geleverd, opkoopt voor SRD 50 per baal. De vraag die bij hem rijst is hoe de minister aan de opbouw van zijn prijs komt. ‘Kan hij aangeven op welke markt en tegen welke prijs hij zijn product zal afzetten? Of is het slechts een kwestie om van de situatie misbruik te maken, zoals hij geprobeerd heeft om samen met de familie Lackin zelf rijst te exporteren naar Venezuela? Mag het volk weer een geval als dat van de IAP NV verwachten?’ Indien het beleid daadwerkelijk gericht was om de positie van de boeren te verbeteren, zou de minister volgens Kalloe minimaal de kostprijs, zoals gepresenteerd door de boeren, als richtprijs moeten hanteren. Het DNA-lid vraagt zich af waarom de pellerij van SML te Wageningen niet is gerehabiliteerd, waarmee er voor de verkiezingen met veel tamtam was begonnen. Hij wil weten waar de financiële middelen uit de lening van de Islamitic Development Bank (IsDB) zijn gegaan, welke voor de rijstsector bestemd waren.
Algoe zoekt spijkers op laag water
Een ander indicatie van het falend beleid volgens Kalloe is dat de minister na jaren tot de ontdekking komt dat er rijstrassen vanuit Guyana hier geplant worden. ‘Hiermee zoekt hij spijkers op laag water om de boeren hun rechtmatige tegemoetkoming niet te betalen en ook geen padie op te kopen met z’n pelmolen, omdat de pelmolen daartoe niet in staat is.’ Het zou volgens hem de minister sieren wanneer hij de koe terstond bij de horens zou vatten om paal en perk bij Adron in te stellen. ‘Maar dit is het resultaat wanneer de minister, de politiek, favoriete ondeskundige partijloyalisten op een rijstonderzoeksinstituut plaatst en de enige deskundige inzet voor andere doeleinden’, aldus Kalloe.
De innovatie van de boeren is volgens de politicus toe te juichen. Het gaat om het ‘on farm research model’. Juist door het telen van deze Guyanese rassen, die een hogere opbrengst blijken te geven, hebben de boeren het volgens Kalloe kunnen overleven in de sector.
FR

error: Kopiëren mag niet!