Geen inzaai in zicht voor rijstboeren

Het inzaaien van padie is het laatste waaraan de rijstboeren momenteel denken. ‘Ik zeg niet dat de boeren niet gaan inzaaien. We gaan heel weinig inzaaien’, zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA). Indien dit mocht gebeuren, zal het pas in november plaatsvinden. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan het afoogsten van de padie. Oemraw memoreert dat het pompgemaal te Wageningen al 6 maanden defect is. De rijstboeren zijn hierdoor aangewezen op het pompgemaal te Wakai. Daarnaast verkeren de boeren ook in financiële problemen. De opkopers hebben een baal padie tussen de SRD 30 en SRD 35 ‎opgekocht bij de rijstboeren. Er zijn zeker 5 tot 6 maanden verstreken zonder dat zij hun geld hebben ontvangen. Oemraw benadrukt dat de kostprijs van een baal padie bijkans SRD 58 bedraagt. Dit, terwijl ze noodgedwongen zijn hun padie tegen een veel lagere prijs te verkopen. De export verloopt ook bijzonder stroef.
De rijstboeren hadden gepland straatacties te voeren tegen de wurggreep waarin zij zich geplaatst voelen. ‎Dit is voorlopig van de baan. ‘We zijn in gesprek met de LVV-minister, hoe kunnen we dan straatacties voeren’, redeneert Oemraw. Zo is door de LVV-bewindsman voorgehouden dat de rijstboeren in plaats van de eerder beloofde USD 60 per ha binnenkort een bedrag van USD 30 per ha ingezaaide padie zullen ontvangen. Ook zijn er gesprekken gaande voor herschikking bij de lokale banken waar de boeren leningen hebben lopen. ‘Er gaat geen kwijtschelding plaatsvinden, maar voor een jaar hoeven de rijstboeren geen boeterentes te betalen. Gesprekken zijn nog gaande, het is nog niet officieel’, aldus Oemraw.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!