Begroting dienstjaar 2016 na 3 uren jaarrede ingediend

Begroting dienstjaar 2016 na 3 uren jaarrede ingediendDe begroting voor het dienstjaar 2016 is gisteren door president Desi Bouterse aan het parlement aangeboden. Uit de woorden van de president was te concluderen dat de noodzakelijke ingrepen voor inkomstenverhoging en uitgavenvermindering van de Staat zullen moeten zorgen. De regering zal volgens Bouterse prioriteit geven aan macro-economisch evenwicht om daarmee een gezonde basis te leggen voor duurzame economische groei. De totale inkomsten voor het komende jaar zijn begroot op SRD 4.520.600.000. De totale uitgaven zijn geraamd op SRD 4.969.800.000. Het begrotingstekort komt hiermee te staan op SRD 449.200.000. Dit is 2,4% van het geschatte Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor 2015 waren de uitgaven beraamd op SRD 9.270.462.000 en de inkomsten op SRD 8.603.982.000. Het begrotingstekort van 2015 was SRD 666.480.000. De overheidsuitgaven waren in 2014 ten opzichte van het jaar daarvoor met SRD 113,7 miljoen gestegen.
De president heeft in zijn bijkans 3 uren durende jaarrede geprobeerd aan te geven welke voornemens de regering heeft. Een duidelijke bestemming van het budget werd niet gepresenteerd, maar er werd een algemeen beeld van voornemens geëtaleerd. Er zal in de toerismesector, onderwijssector, agrarische productie, het milieu, ordening van de goudsector en op meer gebieden worden geïnvesteerd. Ook het overheidsapparaat krijgt aandacht. Het ligt in de bedoeling om in het komende jaar te beginnen met de bouw van 1500 huizen. Hiermee geniet huisvesting zeker aandacht. Het sociaal beleid werd ook door de president aangehaald als aandachtsgebied.
Bouterse gaf duidelijk aan dat er wordt gewerkt aan een prudent uitgavenbeleid, terwijl tegelijkertijd nieuwe bronnen van inkomsten worden verworven. De economische ontwikkelingen en het effect van de door de overheid te nemen maatregelen zullen worden geëvalueerd. Als blijkt dat de staat verhoogde inkomsten en ruimere financieringsmogelijkheden geniet, kan er een verruiming van de uitgaven worden overwogen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!