Regering geeft prioriteit aan kustbescherming, grensbescherming en nationale eenheid

Tijdens de jaarrede van president Desi Bouterse noemde hij drie belangrijke randvoorwaarden die alle omstandigheden overstijgen, waaraan de regering prioriteit zal geven gedurende de komende vijf jaar. Zo zal er ten eerste een urgentiebeleid worden gevoerd voor de duurzame bescherming van onze kuststrook. Dit, omdat er nog maar enkele decennia zijn om dit te doen. Tegen het eind van de regeerperiode zal een solide basis gelegd zijn voor effectieve verdedigingswerken van natuurlijke en kustmatige aard. De mangroveaanplanting zal ter hand genomen worden en waar nodig zullen dijken gebouwd worden. Tegelijkertijd zal met de dreigende zeespiegelstijging in versneld tempo de ontwikkeling van het midden en zuiden van het land ter hand moeten worden genomen.
Als tweede belangrijke randvoorwaarde noemt de president het garanderen van de soevereiniteit van de staat. In dit kader zal het Tigri-gebied en de onrechtmachtige daad van Guyana op dit stuk op de agenda van de bilaterale besprekingen tussen Suriname en Guyana worden geplaatst. Ook zullen de grensontwikkelingen tussen Guyana en Venezuela op de voet gevolgd worden vanwege eventuele hieruit voortvloeiende consequenties voor ons land. De derde randvoorwaarde door de president aangehaald, is de nationale eenheid. De enorme kracht van het volk zal diepere inhoud moeten krijgen. ‘Alleen door nationale eenheid krijgt de soevereiniteit kracht en alleen door een sterke soevereiniteit zal een zelfstandige duurzame ontwikkeling gegarandeerd zijn’, stelde Bouterse.

error: Kopiëren mag niet!