Toename hart- en vaatziekten grote bron van zorg

1thoraxcentrum 2In 2014 zijn er bij het Thoraxcentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ruim 25.000 consulten en 18.000 poliklinische onderzoeken verricht. Hart- en vaatziekten zijn een grote bron van zorg, zeker gelet op het grote aantal hartpatiënten op de relatief kleine bevolking van Suriname. Dit zei Jan Katerberg, operations manager van het Thoraxcentrum van het AZP, gistermorgen bij het in ontvangst nemen van professionele bloeddrukmeters van Intermed Caribe. De overhandiging vond plaats in het kader van Wereld Hartdag op 29 september 2015. Het thema dit jaar is ‘Heart choices, not hard choices’ (vrij vertaald: Kiezen voor uw hart is niet moeilijk). Namens Intermed Caribe overhandigden Gwendeline de Brug en Nancy Siboro de bloeddrukmeters aan Katerberg.
Om het bewustzijn onder de bevolking omtrent de preventie van hart- en vaataandoeningen te vergroten, voert Intermed Caribe gedurende een hele maand een hartcampagne, waarvan de kick-off plaatsvond middels de overhandiging van de bloeddrukmeters aan het Thoraxcentrum. Voorts zijn er in samenwerking met het klinisch laboratorium MyLab (mobiele) prikpunten op diverse drukke locaties in de binnenstad geplaatst, waar bezoekers kosteloos hun bloeddruk konden meten. Gedurende de campagnemaand zullen er ook diverse informatiefolders worden verstrekt. Middels gezondheidsartikelen wordt de gemeenschap ook gewezen op het belang van een gezonde leefstijl, alsook vroegtijdige screening en monitoring van onder andere de bloeddruk en het suikergehalte.
Hartonderzoek
Volgens de Katerberg is het Thoraxcentrum AZP thans bezig met een wetenschappelijk hartonderzoek, welke ruim anderhalf jaar geleden is gestart. Dit houdt onder meer in dat een groep patiënten gedurende enkele jaren gevolgd zal worden, waarna de onderzoeksresultaten in een publicatie zullen worden vervat. Katerberg zei voorts dat de toestroom van het aantal patiënten met hart- en vaatziekten zodanig groot is, dat het AZP per 1 januari het aantal cardiologen van 6 naar 9 zal uitbreiden. Hiermee wil het ziekenhuis bewerkstelligen dat de wachttijden zo kort mogelijk worden. Meer cardiologen en meer apparatuur zullen ertoe moeten bijdragen dat meer aandacht kan worden geschonken aan deze categorie patiënten. De schenking van apparatuur door Intermed Caribe beschouwde Katerberg dan ook als zeer welkom.

error: Kopiëren mag niet!