Nog geen melding bij Arbeid ontslag werknemers Suralco

Volgens de onderdirecteur van het ministerie van Arbeid, Jimmy Belfor, heeft het departement nog geen melding ontvangen van Suralco met betrekking tot het mogelijke ontslag van de 600 vaste werknemers van dit bedrijf. Dit type ontslag kan worden gekwalificeerd als ‘collectief ontslag’ vanwege bedrijfseconomische redenen en zou middels opzegging moeten geschieden. Volgens de wettelijke procedure zou er melding hiervan moeten worden gemaakt bij het ministerie, gevolgd door een aanvraag voor een ontslagvergunning. Bij ontslagen met een spoedeisend karakter dient het ministerie binnen twee weken te reageren. Bij aanvragen met een niet spoedeisend karakter is de termijn 30 dagen. Als een antwoord vanuit het ministerie uitblijft, wordt de toestemming tot ontslag geacht te zijn verleend.
Suralco heeft aangegeven per 30 november haar bedrijfsactiviteiten officieel stop te zullen zetten. Dit geeft het bedrijf nog ruim een maand om de formele zaken ten aanzien van het ‘bedanken’ van haar werknemers in orde te maken. Hierbij is echter niet meegenomen dat de wet ook nog een opzegtermijn van een maand aan de werkgever voorschrijft. Zonder opzegging is een werknemer namelijk ondanks een ontslagvergunning, formeel nog niet ontslagen. Bij het indienen van een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen, moet Suralco ook nog een rapport overleggen, waarin de financiële positie van het bedrijf is weergegeven. De Ontslagcommissie van Arbeid is ook verplicht eerst alle betrokken partijen te horen voordat zij een beslissing neemt op de aanvraag. De hele procedure van ontslagaanvraag bij het ministerie kan vermeden worden indien partijen zelf tot overeenstemming (een afkoopregeling) komen en de werknemer vrijwillig voor beëindiging van de dienstbetrekking tekent. Dit kan in het geval van Suralco meer betrekking hebben op hoger technisch kader.
Het grotere zorgpunt zal zijn de bijkans 5.000 contractarbeiders, die via subcontractors voor Suralco werken. Over het lot van deze werknemers is er nog steeds veel onduidelijkheid, aangezien zij in principe geheel zijn overgeleverd aan de grillen van de subcontractors. Het Amerikaanse Alcoa had eerder dit jaar al aangegeven zich terug te zullen trekken uit Suriname. Dit zou volgens de mededelingen van het bedrijf in juli van dit jaar al gebeurd moeten zijn. Geruchten omtrent een mogelijk vertrek van het bedrijf uit Suriname gaan echter jaren terug. Alcoa is in het kader van haar rationalisatieplan, wereldwijd bezig verlieslatende dochtermaatschappijen, waaronder de Suralco, af te stoten. Mondiaal bekeken lijdt Alcoa geen verlies.

error: Kopiëren mag niet!