Bedrijfsleven en fabrikanten ontmoeten douanetop

Gisteravond hebben de douanetop en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, fabrikanten en winkeliers elkaar ontmoet bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bij deze bijeenkomst is door de partijen uitvoerig ingegaan op de recente ontwikkelingen aangaande het onlangs ingevoerde Asycuda World (AW) Systeem bij de douane. Ook de nieuwe maatregelen van de regering, zoals de stopzetting van de doorvoerhandel en het verbod van opslag in entrepots, zijn hierbij besproken. Deze maatregelen zijn een heet hangijzer voor vooral de Surinaamse fabrikanten en importeurs van goederen. Zij geven aan dat zij met de maatregelen in hun concurrentiepositie achteruit zullen gaan. De grootste concurrenten voor bonafide importeurs en producenten zijn voornamelijk zij die illegaal opereren en geen invoerrechten op hun producten hoeven te betalen. Zij die alles wel volgens de regels doen, komen in vergelijking duurder uit waardoor ook hun producten duurder uitvallen. De handel die deze bedrijven voeren, wordt nu geschaad hetgeen zal doorwerken in de gehele bedrijfsstructuur, met als mogelijk gevolg het ontslag van werknemers. De Nieuw Haven in Paramaribo werkt sinds februari 2015 met het AW administratiesysteem. Hiermee hoopt de Staat haar inkomsten te verhogen en corruptie effectiever te kunnen bestrijden. Met dit computersysteem voor douaneautoriteiten kunnen douaneprocessen worden gecontroleerd. Het doel is ook het verkrijgen van tijdige, nauwkeurige informatie om overheidsprognoses en planning te ondersteunen.

error: Kopiëren mag niet!