Wolff: ‘Investering in ambtenaren gaat zeker door’

De minister van Openbare Werken, Sigfried Wolff, benadrukt dat aangezien er op de begroting van het ministerie prioriteiten moeten worden gesteld, de investering in de ambtenaren zeker doorgaat. Op basis van die investering zal moeten voortvloeien dat ambtenaren veel meer in de uitvoering zullen worden ingezet. Het personeel legt op de begroting van dit ministerie zeker een zware druk. De kosten van personeel behoren op de begroting van het ministerie tot de apparaatskosten. De apparaatskosten van de directoraten Bouwkundige Werken en Dienstverlening (BDW), Openbaar Groen en Civieltechnische Werken (CTW) werd voor het ¬personeelskosten, materiële kosten, subsidie en bijdragen en aanschaffingen. Voor personeel werd er SRD 86.363.000 begroot. Het efficiënter inzetten en tegelijkertijd doen afvloeien van personeel is dus hier zeker van belang.
‘Wij zullen de mensen stimuleren om met vervroegd pensioen te gaan. Aanvragen van mensen die met pensioen moeten gaan en langer willen blijven, zullen zeker niet worden goedgekeurd. Er zijn zeker natuurlijke afvloeiingen. Er zullen ook afvloeiingen zijn vanwege de Personeelswet, waarbij er veel strenger zal worden gelet op mensen die zich niet houden aan de regels’, zegt de minister.
Controle op voertuigen
Qua transport was er tijdens het vorige regiem onder minister Rabin Parmessar ook veel ruis. Dat maakte dat er een strenge controle op de voertuigen van het ministerie werd ingevoerd. Openbaar Groen heeft 35 voertuigen geregistreerd. De exploitatiekosten zijn SRD 353.000. BWD heeft 38 voertuigen en de exploitatiekosten zijn daar SRD 116.000. CTW heeft 125 voertuigen met exploitatiekosten van SRD1.553.000 en incidenteel worden er nog vooral trucks gehuurd. Wolff verzekert dat de controle op de voertuigen vandaag de dag nog strenger is. ‘De controle wordt op dagbasis uitgevoerd. Er wordt iedere week gerapporteerd aan de directie. We hebben ook nog een GPS-systeem om te zien welke auto’s er zijn en welke niet.’
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!