Dodson: “Suralco is verantwoordelijk voor haar werknemers”

1dodson“We snappen dat de gemeenschap behoefte heeft aan informatie en die informatie zal te zijner tijd ook komen. We zijn heel druk bezig een oplossing te zoeken.” Dit zegt de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, naar aanleiding van de aangekondigde stopzetting van de bedrijfsactiviteiten van Suralco in Suriname. Hierbij dreigen 2.000 werknemers van het bedrijf zonder baan komen te zitten. Ook heeft het bedrijf circa 7.000 contractors in dienst. Het zal volgens Dodson niet zo zijn dat de werknemers van Suralco van de één op de andere dag brodeloos worden. “Natuurlijk moet de Suralco haar verplichtingen naar de werknemers en het milieu toe nakomen. Dat staat buiten kijf.” De werknemers zullen volgens hem niet zonder meer op straat terechtkomen zonder een cent ‘want zo werkt het niet’. “De werknemers weten dat als Suralco vertrekt zij niet met lege handen zullen zitten. Er zijn voorzieningen getroffen. Dit is allemaal door Suralco geregeld.” Het afhandelen van zaken met de werknemers is volgens de minister de verantwoordelijkheid van Suralco zelf. Wat Suralco wil doen en hoe ze daar invulling aan wenst te geven, ligt volgens hem geheel aan het bedrijf. “Wij moeten ervoor zorgen dat de belangen van de werknemers en de Staat gedekt zijn.” Dit betekent volgens Dodson dat de Staat erop toeziet dat Suralco de verplichtingen naar de werknemers toe en die ten aanzien van het milieu nakomt. Het milieuaspect is volgens de minister al uitgewerkt en in kaart gebracht. “We weten precies welke gebieden op welke wijze gerehabiliteerd zullen worden, ook het gedeelte van Billiton dat destijds door Suralco is overgenomen.”
De hamvraag is volgens Dodson wat er nu volgt. “Het bedrijf Suralco heeft zijn strategie, maar ook het land Suriname heeft een strategie. Het zal niet meer zijn zoals in het verleden, waarbij alles werd gedicteerd door een multinational. Het zal een systeem zijn waarbij wij meer inbreng hebben in het geheel van de bauxietindustrie. Hier is de oplossing op gestoeld.” Op dit moment is het volgens Dodson de vraag of er doorgewerkt zal worden met Suralco, als er een derde partij bijkomt of als de Staat het bedrijf zal overnemen. “Er zijn nog heel veel bauxietvoorkomens in Suriname, maar er zijn wat uitdagingen om daar te komen.” Het kan volgens Dodson zo zijn dat Suralco deelneemt aan de oplossing voor de knelpunten van het bedrijf, maar het kan ook dat besloten wordt door Suriname, om dit zelf te doen. “We willen een duurzame oplossing hebben die in het voordeel is van het belang van Suriname.” De argumenten die Suralco aanhaalt om uit het land te vertrekken, zijn volgens Dodson bedrijfstechnisch van aard en uit strategisch oogpunt. Er wordt volgens hem wel degelijk rekening gehouden met de internationale vraag en de prijs van aluminium en aluinaarde, de hoge productiekosten en alle andere zaken die van belang zijn, bij alle overwegingen van Surinaamse zijde. “Maar we laten ons niet op stang jagen door Suralco”, zegt de minister, die benadrukt dat we niet uit het oog moeten verliezen dat wij met een multinational te maken hebben , waarbij alles neerkomt op het toepassen van de juiste strategie. Indien Suralco, die bijna 100 jaar actief is geweest in Suriname, vertrekt, dan kan de Staat bijkans $ 25 miljoen aan inkomsten kwijtraken.

error: Kopiëren mag niet!