Paul Somohardjo: ‘Voorkom dat het volk op straat komt’

‘Voorkom dat het volk op straat komt’, luidt de boodschap van de PL-voorzitter en assembleelid Paul Somohardjo aan het adres van de zittende regering. Was het zo dat ‎voor de verkiezing middels het plaatsen van een NDP-vlag beloofd werd dat de sociale bijstand tot aan huis zou worden bezorgd, nu blijkt dat deze zelfde mensen in enorme onzekerheid leven. Somohardjo wijst er vooral op dat een regering, die niet in staat is het land te leiden, de eer aan zichzelf moet houden door op te stappen. Somohardjo zegt ook met klem dat de ernstige financiële crisis in het land totaal niets te maken heeft met de wereld, maar het geldverprutsend beleid dat de afgelopen regeringsperiode is gevoerd. Hij acht het van groot belang dat het vertrouwen van het volk niet wordt geschaad. Is dit eenmaal gebeurd, dan is de ontstane vertrouwenscrisis niet meer te herstellen, laat de politicus een waarschuwend geluid horen.
Zo zijn er veel beloftes gedaan door de regering, waaronder verhoging van de AOV en Kinderbijslag. Maar nu blijkt dat het uitbetalen van salarissen zelfs gevaar loopt. Aan bijkans 10.000 mensen is werk aangeboden bij de Staat. Zij zitten op de schopstoel te duimendraaien of hun contract wordt verlengd. Somohardjo wijst er eveneens op dat de prijzen in de winkels omhoog gaan. ‘En geen haan die ernaar kraait. De koopkracht is eveneens aan het afnemen. Winkeliers zijn noodgedwongen hun arbeiders naar huis te sturen. Iedereen wacht gespannen tot de dertigste van de maand.’ ‎In het parlement zal de regering om rekenschap gevraagd worden hoeveel geld de Staat heeft geleend aan de Centrale Bank van Suriname, hoe de aflossing van deze lening eruit zal zien en van waar het geld zal komen voor het aflossen van de schuld.’ Het nemen van dergelijke ‘ad hoc besluiten’ baart Somohardjo zorgen. Hij wijst er ook op dat door het vertrek van Suralco de Staat aan inkomsten zal derven. De arbeiders verkeren ook in onzekerheid. Ook de bacove-export ziet er allesbehalve rooskleurig uit. Behalve de inkomstenverhogende zaken blijkt dat ook de gezondheidszorg van burgers enorm gevaar loopt. ‘Het dialyseren van patiënten kan vanwege hoog opgelopen schulden van de Staat niet gecontinueerd worden.’ Somohardjo slaakt een diepe zucht en adviseert het volgende: ‘Alert en voorzichtig blijven en geen onnodige inkopen doen’.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!