Grassalco laat gouddiefstal door politie en ook intern onderzoeken

Staatsmijnbouw bedrijf NV Grassalco heeft meteen na constatering van gouddiefstal interne maatregelen getroffen tegen personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de verdwijning van 342 gram goud uit de kluis.
Het voorval vond eerder deze maand plaats op de goudproductie site te Maripaston in het ditrikt Para. Er is terstond aangifte gedaan.
Tijdens routine-matige overdracht (afgifte) van het goud bleek er een verschil te zijn tussen de geleverde gesealde goudzakjes en de administratieve goudvoorraad.
Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is op dit moment onderdeel van politioneel en intern onderzoek.
NV Grassalco hanteert een zero-tolerance beleid. “Elke medewerker moet een ambassadeur kunnen zijn van het bedrijf. Maar als het vertrouwen in het geding is, is daarmee tevens het fundament voor de ambassadeursrol weggevallen. Daarnaast is onze bedrijfsvoering gebasseerd op transparantie, hard werken en respect voor onze bodemschatten die belangrijk zijn voor het wel en wee van toekomstige generaties,” aldus president-directeur Sergio Akiemboto.
Over de inhoudelijke maatregelen tegen personen alsook de manier waarop het goud zou kunnen zijn verdwenen kan het bedrijf geen uitspraken doen.
Linda Linger, Manager Legal Affairs: “Ik kan u verzekeren dat de zaak onze absolute aandacht heeft naast de gedane interventies. Dat tegen de achtergrond van duurzame maatregelen om enerzijds herhaling te voorkomen en anderzijds onze kernwaarden te blijven te dienen. Want élke gram telt bij ons.”

error: Kopiëren mag niet!