Adhin voorzichtig over beschuldigingen richting TCT-minister Rusland

Vicepresident Ashwin Adhin weet vooralsnog niets over de betrokkenheid van minister Andojo Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bij de megacorruptiezaak binnen de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS). Adhin zegt aan Dagblad Suriname dat de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) haar eigen bevindingen heeft over de vermeende malversaties binnen het energiebedrijf. Hierover kan de regering nog geen oordeel vellen, omdat deze zaak formeel op tafel ligt van het Openbaar Ministerie. Rusland was president-commissaris van de EBS in de periode waar onregelmatigheden zouden zijn gepleegd. Door zijn handelen samen met Willy Duiker en Kenneth Vaseur is het energiebedrijf thans in een schuldpositie van bijkans 1,5 miljard terechtgekomen. Rusland zou in zijn eerdere hoedanigheid bij het energiebedrijf in totaal een bedrag van USD 8.8 miljoen achteraf voor Greenland Development NV hebben goedgekeurd. Dit, terwijl het bedrijf reeds buiten de regels om door de directieleden Kenneth Vaseur en Willy Duiker al gebonden was aan een contract.
De formele goedkeuring van de aanschaf van een mobiele noodstroominstallatie en een noodstroomaggregaat volgens de offerte van 08 november 2012 door de rvc-voorzitter Rusland heeft op 04 december 2012 plaatsgevonden, na de ondertekening van het leveringscontract van 12 november 2012. De formele goedkeuring van de aanschaf van een mobiele noodstroominstallatie en een noodstroomaggregaat volgens de offerte van 14 februari 2013 heeft op 18 februari 2013 plaatsgevonden, wederom door Rusland als rvc- topper. Leveringscontract 2 is ondertekend op 14 februari 2013. Volgens de leveringscontracten moest de tweede deelbetaling door middel van een ‘Letter of Credit’ worden voldaan bij oplevering en verscheping. De Clad vraagt zich af waarom besloten is om in strijd met de in de leveringscontracten overeengekomen betalingsvoorwaarden, de tweede deelbetaling van 50% van beide leveringscontracten over te maken op 20 september 2013 (totaalbedrag USD 4.250.000) zonder dat de twee mobiele noodstroominstallaties ‘turn key’ waren opgeleverd.
Minister Rusland krijgt geen vrijbrief
Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat het feit dat Rusland op dit moment een ministerspost bekleedt, hem geen vrijbrief geeft om niet vervolgd te worden door het OM. Volgens de parlementariër gaat het hier om een zaak die vergeleken kan worden met een criminele organisatie. “Er is een samenwerking van meerdere mensen bij EBS geweest. Doordat er onenigheid is ontstaan, is deze zaak naar buiten gekomen”, benadrukt Gajadien. Rusland zou volgens hem in ieder geval wel door de politie moeten worden gehoord, omdat zijn naam meerdere maken in het Clad-rapport wordt genoemd. Gajadien zegt dat het om een financieel-technisch onderzoek gaat, waarbij zelf een forensisch accountant gehaald zou moeten worden om deze zaak grondig verder te kunnen onderzoeken. Indien het OM inderdaad over zou gaan tot vervolging, zou de minister volgens de VHP’er een pas op de plaats moeten maken. Volgens Gajadien zou er eerst een staat van beschuldiging in het parlement behandeld moeten worden.
Gajadien stelt dat ondanks ontheffing van Duiker bij EBS, hij nog steeds klachten binnenkrijgt met betrekking tot energieaansluitingen. Volgens hem gaat het om gevallen waarbij mensen al 6 maanden tot een jaar voor een aansluiting hebben betaald, maar tot vandaag nog niet over een aansluiting kunnen beschikken.
FR

error: Kopiëren mag niet!