Clad-rapport EBS: “Rusland keurde $8.8 miljoen achteraf goed voor Greenland”

Het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) over malversaties binnen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) toont aan dat Kenneth Vaseur en Willy Duiker, de toen nog algemeen directeur en financieel directeur van het energiebedrijf, de personen zijn geweest die het eerste contract namens de EBS tekenden met Greenland Development NV. De Clad meldt dat de directie van het energiebedrijf tot tweemaal toe achteraf goedkeuring aan de raad van commissarissen heeft gevraagd. Dit was namelijk nadat de leveringscontracten zijn ondertekend en de EBS als gevolg daarvan formeel reeds was verbonden. De voorzitter van de raad van commissarissen, Andy Rusland, verleende goedkeuring aan Vaseur en Duiker, voor de aanschaf van de noodstroominstallaties en noodstroomaggregaten. Het rapport meldt verder dat de aanschaf middels twee leveringscontracten heeft plaatsgevonden.
Wordt Rusland ook vervolgd en ingesloten?
Leveringscontract 1 betreft de levering van een noodstroomaggregaat en een mobiele noodstroominstallatie voor een totaal bedrag van USD 4.631.250. Leveringscontract 2 betreft de levering van een mobiele noodstroominstallatie voor een totaal bedrag van USD 4.250.000. In totaal keurde Rusland een bedrag van USD 8.881.250 goed. De directeur en oprichter van Greenland, Dick van Kanten, was in opdracht van de procureur-generaal aangehouden, maar is ondertussen in opdracht van het Hof van Justitie in vrijheid gesteld. Vaseur en Duiker zijn wel ingesloten voor de zeer controversiële leveringscontracten. De vraag is of Rusland, de huidige minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), ook aan de beurt komt. Oud-NPS-parlementariër Arthur Tjin-A-Tsoi, die deze zaak onder aandacht van het Openbaar Ministerie bracht, pleit er steeds voor dat ook minister Rusland op non-actief gesteld moet worden. Rusland was president-commissaris van de EBS in de periode dat volgens hem ook onregelmatigheden zouden zijn gepleegd. ‘Door het handelen van deze mensen is het energiebedrijf thans in een schuldpositie van bijkans 1,5 miljard terechtgekomen.’
Rusland keurde contracten achteraf goed
De formele goedkeuring van de aanschaf van een mobiele noodstroominstallatie en een noodstroomaggregaat volgens de offerte van 08 november 2012 door de rvc- voorzitter Rusland heeft op 04 december 2012 plaatsgevonden, na de ondertekening van het leveringscontract van 12 november 2012. De formele goedkeuring van de aanschaf van een mobiele noodstroominstallatie en een noodstroomaggregaat volgens de offerte van 14 februari 2013 heeft op 18 februari 2013 plaatsgevonden wederom door Rusland als rvc- topper. Leveringscontract 2 is ondertekend op 14 februari 2013. Volgens de leveringscontracten moest de tweede deelbetaling door middel van een ‘Letter of Credit’ worden voldaan bij oplevering en verscheping. De Clad vraagt zich af waarom besloten is om in strijd met de in de leveringscontracten overeengekomen betalingsvoorwaarden, de tweede deelbetaling van 50% van beide leveringscontracten over te maken op 20 september 2013 (totaalbedrag USD 4.250.000) zonder dat de twee mobiele noodstroominstallaties ‘turn key’ waren opgeleverd. De rvc maakte nergens bezwaar tegen het reilen en zeilen van Vaseur en Duiker. In het rapport heeft het onderzoeksteam ook nergens melding gemaakt van een eventuele ondervraging van de TCT-minister.
‘President Bouterse moet daadkracht tonen en optreden tegen Rusland’
Assembleelid Mahinder Jogi zegt dat hij erbij blijft dat waarnemend procureur-generaal Roy Bajnath Panday ook een strafrechtelijk onderzoek start tegen oud-EBS-president-commissaris Andy Rusland. De politicus vermoedt dat deze functionaris veel meer op zijn kerfstok heeft dan er wordt gezegd. Jogi zegt dat het rapport van de Clad duidelijk de betrokkenheid van de drie heren aantoont. Hiervan heeft hij ook gewag gemaakt in De Nationale Assemblee (DNA). “Het lijkt echter alsof ik niets heb gezegd”, stelt de parlementariër. Wat zaken volgens hem nog erger maakt, is dat Rusland adviseur van de president is geweest en tot twee maal toe een ministersfunctie heeft bekleed en in het dagelijks leven doet alsof er niets aan de hand is. President Desi Bouterse moet volgens Jogi optreden tegen een bewindsman van zijn eigen kabinet. Dan pas zal er daadkracht worden getoond. Jogi zegt dat de informatie uit het rapport al aangeeft dat er meer koppen in deze megacorruptiezaak moeten rollen. Een van de andere mensen is technisch directeur Marcel Eyndhoven, die ook geen melding maakte van het werk van Duiker, Vaseur en Rusland. Door slechte keuze van de directeuren en de rvc en slecht toezicht van de regering en de AVA, is de EBS in de afgelopen 5 jaren het grootste corrupte bedrijf van Suriname met een heel slechte performance geworden.
FR

error: Kopiëren mag niet!