Patiënten mogen niet geweigerd worden

Dagblad Suriname heeft de hand kunnen leggen op een brief die gestuurd is door de medische directeur van Academisch Ziekenhuis, gericht aan alle medische specialisten van het AZP en de SEH-administratie. De brief is sinds 8 juli verstuurd en bevat voorlopige instructies aangaande Sozavo-patiënten. In de brief wordt gesproken over spoedopnames met betrekking tot patiënten die normaal afgehandeld dienen te worden. Er is een bestaande afspraak dat voor de opname de patiënten hun ID-kaart, telefoonnummer en de naam van de arts geregistreerd worden. Deze gegevens zijn belangrijk, omdat zij verzonden worden naar het Uitvoeringsorgaan van de Basiszorgverzekeringswet. Bij geplande opnames dienen de patiënten vooraf een verzekering af te sluiten. In de brief wordt de nadruk weer gelegd op het feit dat verzekeringsmaatschappijen de personen die zich aanmelden voor een basiszorgverzekering niet mogen wegsturen of weigeren. Dit is tijdens een kennismakingsbezoek van Volksgezondheid-minister Patrick Pengel ook aangegeven.
Tijdens een oriëntatiebezoek aan het Staatsziekenfonds (SZF) heeft minister Pengel een oproep gedaan aan alle instellingen dat personen met een basiszorgverzekering van Self Reliance (BZSR) niet geweerd mogen worden. Momenteel zijn er onduidelijkheden betreffende de on- en minvermogenkaarten van Sozavo, waarnaar er gekeken moet worden zei de minister toen. Hij is bezig te kijken hoe deze onduidelijkheden weg te werken samen met de nieuwe regering. In de brief staat ook aangegeven dat voor een ieder die financieel niet in staat is de kosten te betalen, het ministerie van Sociale Zaken na goedkeuring een basiszorgverzekering via een verzekeringsmaatschappij zal sluiten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: