SWM voorstander van tariefsaanpassing bij afvoering subsidie

Het tarief voor water dat door de Surinaamse Waterleiding Maatschappij wordt gehanteerd, is gemiddeld SRD1,80 per duizend liter (per kubieke meter). De kostprijs van water is SRD 2,90. Dit komt neer op een tekort van SRD 1,10 op de kosten van water, dat door het tarief wordt gedekt. De kostprijs voor het water is door de jaren heen gestegen, maar het tarief is hetzelfde gebleven. De tarieven zijn sinds 2004 niet aangepast. Daarom is er op verschillende momenten door SWM zelf tariefsaanpassingen aangevraagd. De tarieven mogen niet door SWM zelf worden aangepast. Er moet toestemming vanuit de regering komen, omdat de staat de enige aandeelhouder is.
Er zijn mensen die ondanks de lage tarieven het water niet kunnen betalen. De tarieven mochten dus uit overwegingen van sociale aard niet worden verhoogd. Er is vervolgens subsidie aangevraagd. Volgens de PR-afdeling van de SWM is de afgelopen jaren door de regering subsidie toegezegd, en voor en deel ook betaald. ‘Wij proberen om met de middelen die wij uit eigen inkomsten vergaren, en de subsidies die wij hebben, het bedrijf draaiende te houden. Het is natuurlijk moeilijk. De overheid is ook gewaarschuwd dat door dit fenomeen je ook achterloopt op je groot onderhoud. Daar ga je op een gegeven moment beginnen te besnoeien, omdat je het geld ervoor niet hebt’, zegt Edmond Blufpand, chef van de PR-afdeling.
Afschaffing subsidies
In het kader van de bezuinigingen is er vanuit de overheid gezegd dat subsidies mogelijk zullen worden afgeschaft en de tarieven tegelijkertijd naar een kostendekkend niveau zullen worden verhoogd. Blufpand geeft aan dat als dit gebeurt, het bedrijf uit de brand is. ‘Op het moment de tarieven naar een kostendekkend niveau gaan, zijn voor ons de problemen opgelost. Wij hopen, en zijn er ook voorstander van, dat de tarieven worden aangepast. De overheid zal tegelijkertijd ook moeten kijken naar de mensen die het niet kunnen betalen, en waar nodig compenseren. Zolang je het product subsidieert, subsidieer je een ieder. Dus ook de mensen die het wel kunnen betalen. Tegelijkertijd bevorder je ook de nijging om water te vermorsen. Als het water goedkoop is, zal men logisch vermorsen. Als je een rekensommetje maakt van 1,80 naar 2,90 dan is de verhoging niet eens het dubbele van het bedrag. Als men zuinig is met water, zal het niet zwaar drukken op de portemonnee van de consument’, legt Blufpand uit.
De normale huishoudens betalen de laagste tarieven. Dit, om de huishoudens tegemoet te komen. De commerciële aansluitingen betalen aanmerkelijk meer. De normale huishoudens betalen SRD 8,60 (vastrecht) + SRD 1(meterhuur), dat neerkomt op SRD 9,60 aan het vast bedrag dat men per maand moet betalen. Minder wordt er niet betaald. Voor dit bedrag maakt men aanspraak op 8000 liter water. Voor elke kubieke meter die men meer zou gebruiken (9-15 kubieke meter), betaalt men SRD 1,30. Boven 16 kubieke meter (tot 50 kubieke meter) kost het water SRD1,50 per kubieke meter. Boven de 50 kubieke meter betaalt men SRD1,85. De huishoudens met een zwembad betalen weer een ander tarief.
Voor commerciële aansluitingen is het vastrecht tot en met 10 kubieke meter SRD 32 + SRD 2 aan meterhuur. Voor 11 tot 25 kubieke meter betaalt men SRD 3,60 per kubieke meter. Boven 25 kubieke meter betaalt de groep SRD 4 per kubieke meter. Sociale aansluitingen betalen een tarief tussen het huishoudelijke en commerciële. Wat de aanpassing van de tarieven betreft, geeft Blufpand dus concreet aan dat het een aangelegenheid van de overheid is. Voor een goede bedrijfsvoering bij de SWM, indien er niet meer wordt gesubsidieerd, zou het wenselijk zijn dat de tarieven worden aangepast.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!