DNA zet spoed achter behandeling 8 wetten

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft in rap tempo acht wetten op de huishoudelijke agenda van De Nationale Assemblee (DNA) geplaatst. Het gaat om de anti-corruptie wet, de ontwerpwet houdende algemene regels met betrekking tot het heffen van statiegeld op drankverpakkingen, de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot tarieven van afvalstoffen verwijdering, de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel, de ontwerpwet houdende vaststelling geldelijke voorzieningen voor de Leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur Generaal, de ontwerpwet houdende algemene regels voor bescherming van het kustgebied, de ontwerpwet houdende regeling van de elektronische uitgifte van het Staats- en Advertentieblad van de Republiek Suriname, de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Comptabiliteitswet.
Een aantal van deze wetsontwerpen zijn tijdens de zittingsperiode van het vorig parlement ingediend en al degelijk voorbereid. De nieuwe commissie van rapporteurs, die tijdens de huishoudelijke vergadering worden benoemd, moeten het werk van de oude leden voortzetten. Ten aanzien van de bezoldiging van de Rechterlijke Macht, moet deze in lijn komen met die van de regering. De commissie van rapporteurs met betrekking tot de anti- corruptiewet is in een eerder stadium al benoemd. De voorzitter hiervan is Anton Paal (Palu). Naast hem zitten ook Celsius Waterberg (BEP), Carl Breeveld (DOE), Amzad Abdoel (NDP), Ronnie Brunswijk (AC/ABOP), Gregory Rusland (NPS) en Asiskumar Gajadien (VHP) in de commissie. Het Wetboek van Strafrecht zal hier worden gewijzigd, waarbij regels moeten komen ter preventie en bestrijding van corruptie. De aangepaste comptabiliteitswet lag eerder al maanden op het bureau van de president en is onder druk van harde kritieken vanuit DNA versneld ingediend.
Inauguratie commissie doet verslag
De Commissie Inauguratie President en Vice-President van de Republiek Suriname zal ook verslag uitbrengen met betrekking tot de vorderingen die zijn geboekt. Deze staat onder leiding van Amzad Abdoel (NDP). De overige leden zijn Rudolf Zeeman (BEP), Jenny Warsodikromo (NDP), Dew Sharman (VHP) en Dinotha Vorswijk (Abop). Het parlement zal de vergadering afsluiten met enkele besprekingen over uitnodigingen van het buitenland.
FR

error: Kopiëren mag niet!