Politieleden achten handeling korpschef in strijd met beleidsinstructies pg

De procureur-generaal heeft duidelijke instructies naar het Korps Politie Suriname (KPS) toe gegeven met betrekking tot haar bemoeienis in zaken met een civiele karakter. Er zijn gevallen waarbij politieambtenaren geld lenen van een natuurlijke persoon c.q. rechtspersoon. Wanneer deze politieambtenaren niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, ontstaan er problemen. De klachten worden door de afdeling OPZ op schrift gesteld en worden de desbetreffende politiemannen ter zake gesanctioneerd, ondanks het feit dat het hier om een civiel proces gaat. Hierbij worden er inhoudingen gepleegd op de salarissen van de politieambtenaren zonder dat daarvoor toestemming is gegeven door de ambtenaar.
De politieambtenaren geven dat de Geldschieterswet en de Woekerwet duidelijk zijn hierover. Echter worden deze wetten door de korpschef onrechtmatig contra de politiemannen gehanteerd. De korpschef , c.q. de afdeling OPZ, laat opzettelijk na om sancties te treffen contra de indieners van deze klachten, aangezien zij zonder een vergunning gelden uitlenen of woekerrentes vragen. De leden maken zich enorme zorgen over de legitimiteit van het optreden van de korpschef, waarbij politieagenten worden gesanctioneerd en wetsovertreders vrijuit gaan. Uit broodvrees maken KPS-leden het onrechtmatige optreden van de korpschef niet kenbaar. Politieambtenaren vinden dat zij hierdoor worden benadeeld en personen die woekerwinsten maken zonder daartoe over een vergunning te beschikken, worden juist bevoordeeld. Volgens de ontevreden leden is de handelwijze van de korpsleiding c.q. de korpschef in strijd met het beleid van de pg die het hoofd is van de afdeling opsporing c.q. vervolging.
“Niemand wordt gedwongen tot betaling”
De korpschef Humphrey Tjin Lie Shie geeft in een reactie aan dat er weinig zaken zijn waarbij dit probleem zich voordoet, maar dat hij vanuit zijn verantwoordelijkheid samen met de politieambtenaren naar een oplossing heeft gezocht. De korpschef wil samen met de desbetreffende politiemannen er aan meewerken dat er een schikking wordt getroffen bij eventuele klachten omtrent de betaling. In uiterste gevallen zullen partijen verwezen worden naar de rechter. ‘Zo ver hoeft het echt niet te komen want er zijn bepaalde gedragscodes die gehanteerd worden binnen het KPS. In alle opzichten moeten korpsleden zich voorbeeldig gedragen’, zegt de korpschef. ‘Wij van het korps zijn ons ervan bewust dat wanneer een ambtenaar of een goede burger een lening neemt, hij of zij dat terug dient te betalen. Indien er een klacht binnenkomt, nodigt de korpsleiding de desbetreffende politieman uit voor een gesprek. Het komt wel eens voor dat betrokkene tuchtrechtelijk wordt vervolgd. Het eerste waarop wij letten is dat de belangen van de mensen niet worden geschaad. Men probeert via bemiddeling de partijen het met elkaar overeen te laten komen. Wanneer het vaststaat dat er een schuld is, wordt de andere partij niet gedwongen, maar hem wordt gevraagd om het geld terug te betalen. Wij bedenken een manier om de desbetreffende politieman tuchtrechtelijk aan te spreken.’ De korpschef zegt dat hij geen gelden inhoudt. Dit gebeurt slechts na afstemming en bovenal in samenspraak met de betrokken ambtenaar.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!