Persverklaring VHP-Fractie in DNA

De fractie van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) in De Nationale Assemblée, wenst het hierna volgende te verklaren:
Zoals bekend is de VHP een samenwerking aangegaan met andere politieke partijen om gezamenlijk in V7 verband deel te nemen aan de algemene verkiezingen op 25 mei 2015, met als doel regeermacht te verwerven. Het is bekend dat deze verkiezingen voor de VHP geen mogelijkheden hebben opgeleverd regeermacht te doen verwerven.
Echter geven de resultaten van deze verkiezingen aan, dat de VHP wel degelijk vooruit is gegaan in zowel het aantal stemmen als het aantal zetels voor de DNA, DR en RR. Dit houdt in dat de VHP gestelde doelen door een groot deel van de samenleving worden ondersteund.
Onder dankzegging aan allen die hiertoe hebben bijgedragen, wenst de VHP te benadrukken, dat zij zich met grotere inzet zal beijveren de gestelde doelen te realiseren voor een betere en welvarende natie.
Het is van de VHP bekend dat wanneer zaken op de agenda van DNA vergaderingen worden gebracht, ter behoud en versterking van de democratische rechtstaat alsook voor het welzijn van onze samenleving, zij altijd de bereidheid heeft getoond om mee te doen en bij te dragen. Deze houding van de VHP is niet nieuw en daar is geen verandering in gekomen.
Hoewel de verkiezingsstrijd nu voorbij is, staan de enorme uitdagingen overeind. Het is bekend dat het gevoerd beleid in de afgelopen jaren onderleiding van deze president, onzerzijds is afgewezen w.o. het beleid over onze rechtsstatelijkheid, de naleving van wet en recht, transparantie in bestedingen van volksmiddelen, onderzoek en de bestrijding van corruptie, verspilling en discriminatie, het afleggen van verantwoording aan het volk etc.
Nadat het nieuw uit te voeren beleid van de president m.b.t. de instandhouding van de democratische rechtsstaat bekend zullen zijn, zal de VHP haar houding bepalen. Indien deze passen in de opvattingen van de VHP, zal constructief daaraan meegewerkt worden.
Het gaat hierbij om ondersteuning van een goed en voorspelbaar beleid en niet het ondersteunen van personen. Verder wenst de VHP te benadrukken dat zij ook niet zal meewerken aan zaken, die in strijd zijn met onze rechtsorde, behoorlijk bestuur en andere belangen van de natie.

error: Kopiëren mag niet!