Bouterse en Adhin voorspellen sombere toekomst voor Suriname

frontDesi Bouterse en Ashwin Adhin zijn gisteren bij acclamatie gekozen tot respectievelijk president en vicepresident van Suriname. Bouterse is voor een tweede termijn herkozen, terwijl Adhin de scheidende vp Robert Ameerali vervangt. Er waren op dat moment 45 assembleeleden in de zaal. Het staatshoofd heeft een sombere toekomstbeeld geschapen kort na zijn herverkiezing in De Nationale Assemblee (DNA). “De tijd van een onbezorgde, onbesuisde leven is voorbij”, stelde de president in zijn speech. De president benadrukte dat het in ieder geval geen gemakkelijke jaren zullen zijn, waarbij hij de nadruk legde op een zeer erg moeilijke periode. Volgens hem gaat Suriname een harde tijd tegemoet en is hij daarom blij met de opstelling van het parlement en de wijze waarop er is geanticipeerd om aan te geven dat de komende periode één is waar deze immense taak samen aangepakt moet worden. De NDP-voorzitter weet dat Suriname als klein land en jonge natie die veerkracht kan ontwikkelen om ondanks het zware weer, welke ook boven Suriname hangt, door samenwerken dit te overbruggen.
Bouterse voorspelt recessie a la 1929
Bouterse schetst een zware recessie ‘a la 1929’ die we tegemoet gaan. Toen was de wereldeconomie nagenoeg volledig lam gelegd. Voor hem is het dus meer dan noodzakelijk om de ondersteuning van alle groepen in Suriname te krijgen. “Suriname kan de schokken alleen opvangen door de krachten te bundelen”, stelt het staatshoofd. Het wordt volgens hem tijd dat wij als land ernaar werken om de nationale groei boven de 1% te houden en niet in het negatieve te belanden. Bij de laatste recessie in 2008 heeft Suriname het gepresteerd om een groei te noteren van 4%. Vanuit 2008 naar nu is er volgens hem een groei van 10% meegemaakt. “Dit land heeft voldoende veerkracht, maar we moeten ons ervan bewust zijn van wat op ons afkomt. En dat is een heel serieuze zaak”, aldus de president. Bouterse is voornemens om de verschillende voorstellen, die door de maatschappelijke groeperingen zijn gedaan, mee te nemen in zijn komend regeerprogramma. Indien de recessie zwaar aankomt voorspelt hij een achteruitgang van 3%. Er zal dan veel gesproken worden met de gemeenschap om duidelijk aan te kunnen tonen wat de veranderde tijden met zich zullen meebrengen. Volgens hem is de tijd waar SRD 1 voor een uittreksel werd betaald voorbij, omdat het beseft moet worden dat de overheid ook kosten heeft met betrekking tot de airconditioning, personeel en alle andere benodigdheden. Ook waar duizenden liters gesubsidieerde drinkwater verloren gaat bij de vele carwashes is voorbij.
Binnen het ambtenarenapparaat zal verandering komen. Volgens de president beschikt Suriname op dit moment over meer dan 54.000 ambtenaren en spookambtenaren, waar in samenspraak met de vakbeweging verschuivingen zullen plaatsvinden. “Een ieder weet dat het daar niet goed gaat en dit gewoonweg niet zo gelaten kan worden.” Nu is de tijd volgens hem om de sanering door te voeren om de moeilijke tijd te kunnen overleven. De posten binnen het politieke veld zullen ook bekeken worden. Dit hangt echter af van het aantal ministeries
Het staatshoofd heeft meegedeeld dat er een platform komt dat nationale issues moet formuleren in een tijdsperspectief. Uit het platform moet een gedragen beleid voortvloeien dat naar prioriteiten zal worden uitgevoerd. De president is blij met de coöperatieve houding van de oppositie. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat hij ruimte zal geven aan deskundigheid uit alle sociaal-maatschappelijke groeperingen. “Alles zal zo pijnloos mogelijk gemaakt worden en zullen wij proberen om niet verpletterd te raken”, aldus de president.
Inauguratie op 12 augustus in ANS
De inauguratie van de nieuw gekozen president en vicepresident zal wederom in de Anthony Nesty Sporthal (ANS) worden gehouden en wel op 12 augustus. Dat is dan de dag waarop de nieuwe regering officieel aantreedt en de nu zittende ministers en vicepresident, Robert Ameerali, plaats maken voor hun opvolgers. Tot op dat moment blijft de huidige regering in functie.
FR

error: Kopiëren mag niet!