Cultureel erfgoed ter ontdekking van jezelf

Cultureel erfgoed ter ontdekking van jezelf.1De organisatie Naks heeft in de congreshal een seminar gehouden, waarbij het Afro-Surinaamse cultureel erfgoed belicht is. Het is belang om een overzicht te maken van het culturele erfgoed is om een betere kennis en waardering te krijgen voor je eigen persoonlijkheid en identiteit. Voor dit seminar zijn er presentaties gehouden over wat precies onder cultureel erfgoed verstaan moet worden, wat je ermee kan doen en waarom het belangrijk is deze te omschrijven. Er was ook een presentatie door Christine van Russel-Henar, die de geschiedenis rond de Angisa vertelde en wat voor rol die speelde en nog steeds speelt in de Afro-Surinaamse cultuur. Muziekpedagoog Liesbeth Peroti heeft een presentatie gegeven in de muziektheoretische analyse, de betekenis en de kenmerken van het muziekerfgoed ‘sokopsalm’. Met haar groep heeft zij zelf een kleine opvoering gegeven.
De voorzitter van Naks, Siegmien Staphorst, gaf aan dat vorig jaar Naks benaderd werd als trekker door Cultuurdirecteur Stanley Sidoel om een inventarisatie te doen van alle zaken binnen het Afro-Surinaamse erfgoed. Na deze uitdaging aanvaard te hebben, werd ervoor gekozen om een aantal deskundigen op te nemen in een Commissie Cultureel Erfgoed. De commissie heeft zich gebogen over belangrijke zaken binnen het Surinaamse erfgoed en in februari werd een voorlopig inventarisatie ingediend. De tweede stap is het betrekken van een ieder die betrokken is met het culturele en Surinaamse erfgoed om zodoende ook hun input te krijgen aan dit stuk. Deze kan dus volledig ingediend worden bij het directoraat Cultuur.
De Naks-voorzitter stelt dat er meer capaciteit nodig is voor het registreren, vastleggen, conserveren en publiceren van ons cultureel erfgoed. ‘Naks zal dus niet de enige zijn die dit werk zal doen. De hulp van alle organisaties is nodig vooral in het bijzonder de overheid. De overheid zal moeten zorgen dat de stiefmoederlijke behandeling dat ons cultureel erfgoed krijgt, weggewerkt wordt. Er moeten fondsen vrijgesteld worden en er moet beleid komen dat faciliterende opties biedt’, aldus Staphorst. De Cultuurdirecteur, Stanley Sidoel, benadrukt het belang van het investeren en het kennen van de betekenis van diens erfgoed. Mensen zijn vaak op zoek naar wie ze zijn en wat voor betekenis zij hebben binnen de maatschappij. ‘De bewustwording moet er zijn welke rol wij vervullen, zowel binnen nationale als internationale verbanden. Het ligt in de bedoeling ook een seminar te organiseren voor onze Hindoestaanse, Javaanse, Inheemse en Marronbroeders, zodat zij ook kunnen aangeven wat zij willen dat binnen hun cultureel erfgoed opgenomen wordt’, deelde directeur Sidoel mee.

error: Kopiëren mag niet!