Inschrijfgeld middelbare scholen verhoogd naar SRD 250

MINOWC gaat over tot centrale inschrijvingen en uniformiteit inschrijfgeldHet ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) stelt een centrale inschrijving in voor nieuwe inschrijvingen naar de eerste leerjaren van het Voortgezet Onderwijs op Senioren- en Juniorenniveau. Het betreft de volgende onderwijstypen: pedagogische instituten, Imeao, Havo en VWO. Voor het Natin zal de inschrijving geschieden op de school zelf. De departementsleiding heeft gemeend in het studiejaar 2015-2016 ook ordening te brengen in de inschrijfgelden van de verschillende onderwijstypen op vos-niveau. Het ministerie wil niet geconfronteerd raken met situaties, waarbij ouders naast het inschrijfgeld ook nog moeten inkomen voor zwemgeld, toiletgeld of andere kosten. Door de instelling van een uniform inschrijfbedrag, SRD 250, zullen ouders niet meer geconfronteerd raken met extra gelden die zij gedurende het schooljaar moeten uitgeven. Ook voor late inschrijving zal er een bedrag van SRD 50 extra geheven worden op het inschrijfgeld. Het ministerie hoopt door structuur te brengen een ordelijk verloop te garanderen op alle onderwijstypen binnen het Surinaams onderwijs.
Deze informatie werd verstrekt aan de mulo- en lbgo-directeuren op donderdag 18 juni 2015. De directeuren kregen breedvoerig de nodige instructies hoe de centrale inschrijving op vos-niveau zal geschieden. De instructie voor de centrale inschrijving op het basisonderwijs en het voj-onderwijs zullen door de onderdirecteur Onderwijs, Roy Narain, verstrekt worden middels een instructiebrief.
De departementsleiding van het ministerie is overgegaan tot deze centrale inschrijving, omdat zij een goede verdeling van de verschillende vakkenpakketten op vos-niveau nastreeft. Het transparant beleid moet leiden tot plaatsing van leerlingen dichtbij hun woonadres. Er zal een reguliere inschrijving plaatsvinden middels bekendmaking van het departement. En voor laatkomers zal er een periode van inschrijving bekendgemaakt worden.
Om de centrale inschrijving in goede banen te leiden, heeft het departement een commissie geïnstalleerd. De commissie heeft tot taak de leerlingen dichtbij hun woonadressen te doen plaatsen op een school. Hierbij wordt uitgegaan van het woonadres dat geregistreerd staat op het uittreksel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken.
Het examenbureau zal op de dag van de uitslag aanmeldingsformulieren meegeven aan de directeur van een voj-school, waarop de desbetreffende leerling is ingeschreven. De directeuren van de voj-scholen zullen samen met een namenlijst en een uittreksel van de leerling deze inleveren bij de commissie waarna de commissie via een computersysteem de leerlingen zullen sorteren naar schooltype en woonadres. De commissie zal na opgave van het aantal open plaatsen op vos-scholen de leerlingen verwijzen naar de desbetreffende school.
Op het Schakelinstituut voor Middelbaar Onderwijs kunnen ook dit jaar leerlingen zich inschrijven met een lbgo-diploma met als afstudeerrichting Administratief Economisch. Tevens heeft het ministerie ook een mogelijkheid geboden aan twee maal afgewezen examen kandidaten op mulo-niveau, die zich kunnen inschrijven op het schakelinstituut middelbaar onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!