NSK gaat in hoger beroep tegen besluit CHS

Voorzitter van NSK Oesman Wangsabesari toonde vorig week zaterdag nog trots het inschrijvingsdocument van zijn partij
Voorzitter van NSK Oesman Wangsabesari toonde vorig week zaterdag nog trots het inschrijvingsdocument van zijn partij
De politieke organisatie Nieuwe Stijl KTPI (NSK), onder leiding van parlementariër Oesman Wangsabesari, zal in hoger beroep gaan tegen het besluit van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Dit bevestigt partijvoorzitter Wangsabesari tegenover Dagblad Suriname. Drie politieke organisaties zijn door het CHS uitgesloten voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2015. Het gaat om de NSK, de politieke organisatie Ontwikkeling door Eenheid (ODE) en Baasa. Volgens de NSK-voorzitter is het de bedoeling om na te gaan wat de directe reden is geweest voor de afwijzing door de verkiezingsautoriteit. Het besluit om onder de vleugel van de Nationale Democratische Partij (NDP) meet te doen, heeft volgens hem geen invloed op het aantekenen van beroep. Dat besluit blijft recht overeind. Het beroep tegen het besluit van de CHS kan maandag 30 en dinsdag 31 maart worden aangetekend bij de president op grond van artikel 36 lid 1 van de kiesregeling. Het CHS zal uiterlijk vrijdag 3 april 2015 de belanghebbende politieke organisatie(s) op de hoogte stellen van het besluit van de president. NSK is op grond van artikel 35 lid 1 c geweigerd. Volgens het artikel zou er dan bezwaar zijn tegen de registratie van de naam, korte aanduiding of symbool van de partij. ODE is op grond van lid 1d juncto artikel 8 lid 1b van het Decreet Politieke Organisaties afgewezen. Het artikel luidt als volgt: ‘Eveneens mogen aan de verkiezingen van volksvertegenwoordigende lichamen niet deelnemen, politieke organisaties die niet hebben overgelegd een ledenlijst waaruit blijkt dat het aantal kiesgerechtigde leden tenminste 1% van het totaal aantal kiesgerechtigden in Suriname is’. Op grond hiervan blijkt dat zij de 1% regeling niet heeft gehaald. Voor Baasa geldt dat bij onderzoek door CHS is gebleken dat bedoelde volmachten van de indieners niet getekend zijn door het partijorgaan dat daartoe statutair de bevoegdheid heeft. Partijsecretaris Peter Amoida had volgens het CHS de bevoegdheid niet om de partij “stiekem” in te schrijven.
Het CHS meldt dat 14 politieke organisaties documenten hebben aangeboden aan het orgaan ter registratie in het Openbaar Register van het CHS voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2015. De politieke organisaties die voldaan hebben aan de voorwaarden gesteld in artikel 31 van de Kiesregeling zijn: A Nyun Combinatie, Alternatieve Combinatie, Amazone Partij Suriname, Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven, Mega Front, Nationale Democratische Partij, Nationale Ontwikkelingspartij, Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, Partij voor Integriteit Nationale Motivatie en Gelijke kansen en V7.
Wangsabesari heeft eerder gezegd goede afspraken te hebben gemaakt met NDP en over de kandidatenlijst. De NSK zal met slechts twee kandidaten meedoen aan de verkiezingen in de districten Paramaribo en Wanica. Ondertussen doen geruchten de ronde dat Wangsabesari in Paramaribo namens de NDP gekandideerd zal worden. Degene die op de lijst komt, wordt als NDP’er gekandideerd en niet als NSK. NSK heeft volgens hem ook geen problemen met deze regeling. Ook zal deze partij geen enkele rechten kunnen claimen of eisen kunnen stellen bij een eventuele vorming van een regering als de NDP de verkiezingen wint. De kandidaten die door NSK worden aangewezen, kunnen wanneer zij in het parlement terechtkomen, ook geen NSK-fractie vormen, omdat het dan NDP-zetels zullen zijn. De NSK heeft zich naar zeggen van de partijvoorzitter met ruim 7.000 leden ingeschreven.
FR

error: Kopiëren mag niet!