DSB op weg naar indiening aanvraag voor Nederlandse afdeling

DSB op weg naar indiening aanvraag voor Nederlandse afdelingTijdens een gisteren gehouden persconferentie van De Surinaamsche Bank (DSB) deed bankdirecteur Sigmund Proeve eindelijk uit de doeken dat de bank al ruim 3 jaren bezig is te werken naar het aanvragen van toestemming voor het kunnen opereren in Nederland. Al enige tijd doet dit gerucht de ronde in de gemeenschap, maar de directie van DSB heeft het nooit bevestigd. ‘De vergunningsaanvraag is nog niet ingediend. Het is not a done deal’, zegt Proeve, maar hij geeft aan dat dit waarschijnlijk midden mei wel het geval zal zijn. Het zal dan 6 tot 9 maanden duren voordat hierop geantwoord wordt door de vergunningverleners. Vervolgens kan deze periode met nog eens 6 tot 9 maanden verlengd worden, afhankelijk van additionele informatie of vragen die de vergunningverlenende instantie in Nederland heeft. Voor het kunnen verkrijgen van de vergunning heeft de bank eerst toestemming nodig van de Surinaamse autoriteit en vervolgens van de Nederlandse autoriteit.
Aangezien Nederland deel uitmaakt van de Europese Unie is toestemming nodig van de Europese Centrale Bank. Momenteel is men nog slechts in de voorbereidende fase naar de aanvraag toe, stelt Proeve uitdrukkelijk. In Suriname zijn de gesprekken en het onderzoek al geruime tijd aangevangen. De afkorting DSB zal om verwarring met een Nederlandse bank, die DSB heet, te voorkomen, niet in Nederland gehanteerd worden. De volledige naam van de bank, inclusief de oud-Nederlandse schrijfwijze zal gebruikt worden. De dienstverlening van de bank in Nederland zal vooral gericht moeten zijn op de relatie Nederland-Suriname. De bank zal echter niet alleen bedoeld zijn voor Surinamers, maar voor de hele Nederlandse samenleving. ‘We hebben gemerkt dat grote groepen allochtonen reeds banken in Nederland hebben.’ Deze banken worden door de allochtonen volgens Proeve als hun tweede voorkeursbank gezien.
‘Wij kunnen niet concurreren met de grote banken, maar wij willen door deze bank de diaspora in Nederland verbinden met het economisch gebeuren in Suriname.’ Op de vraag of Surinaamse klanten die zich in Nederland bevinden in het Nederlandse filiaal ook alle transacties zullen kunnen verrichten die hier te lande mogelijk zijn, antwoordde Proeve, zoals hij het zelf noemde, zeer ‘cryptisch’. Hij wilde niet de strategie of producten prijsgeven vanwege het mogelijk verlies van concurrentievoordeel indien hij dit zou doen. ‘We zijn nu de operationeel technische en commerciële kant nog aan het bespreken.’

error: Kopiëren mag niet!