Santokhi: “VHP zal voor eigen waarnemers zorgen”

Santokhi “VHP zal bij de verkiezingen voor eigen waarnemers zorgen”.1De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), onder leiding van Chan Santokhi, zal bij de komende verkiezingen ook haar eigen nationale als internationale waarnemers inzetten om het verloop van de verkiezingen te controleren. De Europese Unie (EU) zal bij de komende verkiezingen in mei geen waarnemers meer sturen. Hoe meer waarnemers de verkiezingen controleren, hoe beter dat is voor de transparantie, vindt Santokhi. “Wij zijn gewend om internationale waarnemers uit te nodigen en als EU niet komt, zal VHP haar eigen waarnemers sturen naar stembureaus, zowel van Suriname als van het buitenland.” Ook het volk heeft volgens hem de taak om de verschillende stembureaus te controleren. Hij zegt dat de aanwezigheid van internationale waarnemers kan zorgen voor een extra waarborging van eerlijke verkiezingen. Santokhi zegt dat hij genoeg redenen heeft om te twijfelen aan de eerlijkheid van de verkiezingen.
“Mijn twijfel begon vorig jaar toen er werd gesproken over een verbod op combinatievorming. Daarna werden er voorbereidingen getroffen om sancties op te leggen tegen politieke partijen die de 1 procent regeling niet in orde hadden, kortom er is steeds getracht om maatregelen te treffen tegen tegenstanders.” De VHP-voorzitter memoreert dat de president beloofd had om ook mensen van de oppositiepartijen te betrekken bij de verkiezingsorganen, echter werd nauwelijks gereageerd op brieven naar de minister van Binnenlandse Zaken toen de oppositie er werk van maakte. Pas toen er opnieuw brieven werden gestuurd, werd besloten om ook de oppositiepartijen op te nemen in verkiezingsorganen, aldus Santokhi.

error: Kopiëren mag niet!