Lichte stijging van tbc-gevallen in Suriname

dblogoOp 24 maart 2015 wordt voor de 133ste keer Wereld Tuberculose Dag over de gehele wereld herdacht. Dit jaar staat in het teken van het bereiken van alle tbc-patiënten, garanderen van de behandeling en genezing van een ieder met tuberculose (tbc). Wereldwijd schat men dat er zich jaarlijks 9 miljoen nieuwe tbc-gevallen voordoen. Daarvan wordt ⅓ niet ontdekt vanwege zwakke gezondheidszorgsystemen, onvoldoende financiële middelen en onvoldoende motivatie om tuberculose als public health probleem te elimineren. Het Nationaal Tuberculoseprogramma roept hierbij alle relevante partners op om zich te blijven inzetten voor het vroegtijdig identificeren, behandelen en genezen van alle tbc-patiënten.
Wereldwijd is nog steeds een financieel tekort van 2 miljard USD om de activiteiten uit te voeren die een adequate tbc-bestrijding moeten garanderen. Een andere uitdaging is het steeds meer voorkomen van MDR (Multi Drug Resistent ) en XDR (Extremely Drug resistente) Tuberculose. In 2013 waren er naar schatting 480.000 MDR-TBC-gevallen ontdekt. Deze vorm van tbc is veel moeilijker te behandelen dan tbc welke gevoelig is voor medicijnen. Voorts zijn de medicijnen vele malen duurder en hebben ernstigere bijwerkingen
Het Nationaal Tuberculoseprogramma probeert middels bijscholing van relevante stakeholders, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tuberculose. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de awareness van tbc onder zowel de gezondheidswerkers als het algemeen publiek. Het NTP heeft in het afgelopen jaar 157 tbc-gevallen geregistreerd in Suriname. Dit is een lichte stijging in tegenstelling tot 2013. In dat jaar werd er 141 tbc-gevallen geregistreerd. De toename van het aantal registraties is mede vanwege een verbeterde opsporing van tbc. Met de implementatie van het Dots-programma in 2010 is er een verhoogde awareness van tbc bij de gemeenschap en gezondheidswerkers. Enkele uitdagingen voor het NTP is het waarborgen van therapietrouw voornamelijk bij drugsverslaafden en dak- en thuislozen. Verder wordt er gewerkt aan het verbeteren van de capaciteit van het laboratorium om resistentie voor tbc-medicijnen te kunnen testen. Dit is van belang vanwege de toename van MDR wereldwijd. Vanwege migratie van mensen uit landen met een hoge prevalentie voor tbc, welk resistent is voor de gebruikelijke medicijnen, is het belangrijk om deze capaciteit te ontwikkelen. Ondanks tuberculose volledig te genezen is, zien we toch dat er een aantal mensen overlijden aan de ziekte (10% in 2013). Meestal worden deze mensen te laat ontdekt of hebben andere chronische ziekten, zoals hiv en suikerziekte.
Het NTP doet een beroep op de gemeenschap om zich te laten onderzoeken bij verdenking op tuberculose en ook een helpende hand te bieden aan hen die dat nodig hebben. Op gezondheidswerkers wordt een dringend beroep gedaan om de diagnostiek ten aanzien van tuberculose niet onnodig uit te stellen. Het meest voorkomende verschijnsel bij tbc is hoesten langer dan 2 weken.
Het NTP zal in het kader van Wereld Tuberculose Dag voorlichting geven op verschillende scholen en aan andere relevante groepen, die in aanmerking komen met tuberculosepatiënten. Heb je verschijnselen die verdacht zijn voor tuberculose, zoals hoesten langer dan 2 weken en/of koorts, vermagering en nachtzweten, laat je onderzoeken op tbc via je huisarts of het Nationaal Tuberculoseprogramma aan de Rode Kruislaan # 03.

error: Kopiëren mag niet!