‘Galibi bolwerk NDP’

galibiMinster Steven Relyveld van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer leidde zondag een delegatie naar het dorp Galibi. In de delegatie zaten Ramon Abrahams, Rashied Doekhie en de directeur van het Bureau Volkscontacten. De toppers van de partij haalden de verworvenheden van de regering Bouterse aan, waaronder verhoging van de aov, kinderbijslag, afschaffing schoolgelden en de naschoolse opvang. Tijdens deze bijeenkomst is ook naar voren gekomen dat Ramses Kajoeramari niet meer gekandideerd wordt voor De Nationale Assemblee. Naar aanleiding van de laatste mediaberichten is grote onduidelijkheid ontstaan in de gemeenschap rondom Kajoeramari. Op de vergadering gaf hij ruiterlijk toe dat hij niet meer als volksvertegenwoordiger komt. Volgens Abrahams was zes maanden geleden een functie als adviseur aangeboden aan Kajoeramari. ‘Maar, mi no sabi toch, meneer Abrahams?’, luidde het verweer van Kajoeramari. ‘De laatste tijden was er geen contact meer met de president’, zei hij. De toppers van de paarse partij haalden met voorbeelden aan hoe Kajoeramari van de NDP de volle ondersteuning heeft gehad in de afgelopen vijf jaren. De gemeenschap bedankte ook de huidige ressortraad voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied. Een project dat de raad heeft gerealiseerd, is het opknappen van een traject ten noorden van het dorp. Hierdoor was het gemakkelijk om de kostgronden en andere gebieden te bezoeken.

error: Kopiëren mag niet!