EBS en het traditioneel gezag Powakka tekenen overeenkomst

Persbericht EBS en traditioneel gezag tekenen  overeenkomst.1
Persbericht EBS en traditioneel gezag tekenen  overeenkomst.2Powakka en de nabije omgeving zullen binnenkort van elektriciteit worden voorzien. Een overeenkomt gesloten tussen de NV Energiebedrijven (EBS) en de Inter-American Development Bank (IDB) maakt dit mogelijk. Activiteiten die zullen plaatsvinden, zijn voornamelijk het bouwen van een onderstation en het aanleggen van elektriciteitslijnen van het onderstation naar de nabije omgeving van Powakka (Klein Powakka, Wi Sa Wini, Powakka, Carolina, Ayo, Pierre Kondre, Redi Doti en Casipora). Deze zorgen ervoor dat de huishoudens en bedrijven 1 maal 24 uur van elektriciteit zullen worden voorzien.
De bouw van het onderstation zal plaatsvinden langs de Afobakaweg tegenover paalnummer 34 en valt binnen het traditioneel grondgebied van Powakka. Om activiteiten (het opzetten, gebruiken en onderhouden van een onderstation door de EBS) te kunnen ontplooien in dit gebied, is vanuit de overheid een ‘Letter of No Objection’ van het traditioneel gezag gevraagd. Het traditioneel gezag heeft dit verzoek ingewilligd en samen met de EBS een overeenkomst opgesteld. De oppervlakte voor het bouwen van dit onderstation is ca. 2500 m². Er zijn al civieltechnische voorzieningen getroffen en het terrein is ingezegend door het traditioneel gezag.
De EBS zal bij het beëindigen van de overeenkomst de grond in haar oude toestand herstellen en wederom aan het dorpsbestuur overdragen. De EBS en het traditioneel gezag hebben met deze overeenkomst de rechten van Inheemse volken, zoals vastgelegd in de Verenigde Naties Verklaring inzake de Rechten van de Inheemse Volken, gerespecteerd.
Het officieel tekenen van de overeenkomst vond plaats op zondag 15 maart in het bijzijn van de gemeenschap van Powakka en het traditioneel gezag. De overeenkomst is getekend door de directeur van de NV EBS Willy Duiker, technisch directeur Marcel Eyndhoven, de kapitein van Powakka, August Makosi, en hoofd basja Gregory Sabajo. Tevens waren aanwezig de directeur van het ministerie van RO, de dc van Para en notaris Gunter Blom.
Mede door deze samenwerking is er een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van EBS en de dorpen van het Powakka-gebied om de activiteiten van het project efficiënt te laten uitvoeren, aldus een bericht van NV EBS.

error: Kopiëren mag niet!