Onhygiënische situatie bij pisbakken Centrale Markt

1 Onhygenische situatie pisbakken Centrale MarktEnige tijd terug zijn er door de leiding van de Centrale Markt pisbakken geplaatst voor de markt. Als gevolg van slecht onderhoud heerst er thans een onhygiënische situatie bij deze urinoirs. Omstanders klagen over de stank. Ten gevolge hiervan blijven volgens de marktstandhouders ook de klanten weg. Volgens ‘de trekker’ van de markventers, Charlton Choy, zijn er onnodig pisbakken voorin geplaatst. Het ontsiert het zicht van de markt. Er is al eerder een klacht ingediend bij de voormalige districtscommissaris van Paramaribo Noord, Mohammed Kasto.
De situatie was nog in behandeling toen de districtscommissarissen werden gereshuffeld door de regering, waardoor deze klacht onbehandeld is blijven liggen. Nu is vanuit het kantoor van dc Miranda aangegeven dat er werk van zal worden gemaakt en dat er gesproken zal worden met de marktleiding wat de obstakels zijn betreffende het onderhoud. Het commissariaat zegt niets te weten van de onhygiënische situatie.

error: Kopiëren mag niet!