Instanties alert voor opkomende springvloed

Ramon Badjnath van het bedevaartsoord te Weg naar Zee heeft uit eigen middelen een kleine dam opgeworpen
Ramon Badjnath van het bedevaartsoord te Weg naar Zee heeft uit eigen middelen een kleine dam opgeworpen
De maanstand op vrijdag 20 maart zal een springvloed tot gevolg hebben. De onzekerheden omtrent de situatie te Weg naar Zee komen nu dus weer boven water. De Meteorologische Dienst laat weten dat zij vaker worden beschuldigd dat zij informatie die van eminent belang is, niet deelt met de samenleving, terwijl de dienst zich niet bezighoudt met zulke metingen. Het is volgens de Meteorologische Dienst de afdeling Hydrografie van het Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) die zulke metingen uitvoert. De afdeling Hydrografie laat weten dat de voorspellingen voor 20 maart aanstaande zijn vastgesteld op een hoogste waterstand van 289 cm om 6.00 uur in de ochtend en een hoogste waterstand van 303 cm om 6.00 uur in de avond. De MAS vindt niet dat deze waterstanden abnormaal zijn. Het zijn volgens de MAS normale waterstanden die gedurende het gehele jaar door worden genoteerd.
Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) geeft aan dat het NCCR wel voorbereid is op eventuele calamiteiten. ‘De waterstand zal voor Nickerie zelfs op 368 cm staan. Niet elke springvloed hoeft specifiek te betekenen dat het water over zal lopen. Het heeft allemaal met de golven, het weer en andere additionele zaken te maken. Wij zijn nu bezig alle organisaties in place te brengen, zodat als er iets mocht zijn, wij in elk geval ready zijn om de mensen te assisteren. Vanaf vandaag komen wij zelf met informatie, waarbij wij de mensen zullen uitleggen wat zij kunnen doen in anticipatie van een mogelijke overstroming. Sommige dingen zijn niet te voorkomen, maar wij hopen dat de hulpdammen standhouden’, aldus Slijngaard.
Hulpdam al af
De afdeling Voorlichting van Openbare Werken (OW) laat weten dat de hulp-dam al af is. De dam is hoger en breder. Deze hulpdammen kunnen volgens de afdeling de verwachte waterhoogte in ieder geval tegenhouden. De aannemers zullen nu kijken hoe het zit met de afkalving. ‘De aannemers hebben de dam gemaakt en hebben een contract van 6 maanden met inbegrip van onderhoud van de dam’, meldt de afdeling Voorlichting. Predeepkumar Khedoe, aannemer van Surzwam NV, geeft aan dat de hulpdam nog wat kleine werkzaamheden vereist. ‘De werkzaamheden kunnen pas weer aanvangen wanneer de klei-dam droog genoeg is’, zegt Khedoe.
Wim Badjnath van Landbouwcoöperatie Kwatta geeft aan dat de landbouwers, die door de springvloed van vorige maand schade hebben geleden, door de minister van OW een tegemoetkoming was beloofd. ‘Wij van de coöperatie hebben de minister gevraagd om de boeren te helpen. Afgelopen vrijdag hebben de boeren, die onder water waren gelopen, inputs van het ministerie mogen ontvangen’, zegt Badjnath. Volgens Badjnath is de overheid bezig geweest met een hulpdam. Hij verwijst voor meer informatie naar Ramon Badjnath van het Bedevaartsoord.
Eigen dam op Bedevaartsoord
Ramon Badjnath aan de andere kant meent dat de overheid meer zal moeten doen om de mensen te Weg naar Zee tegemoet te komen. ‘De minister van OW had beloofd dat de landbouwers een tegemoetkoming zouden krijgen, waarvan er niets terecht is gekomen. De landbouwers worden wel kunstmest aangeboden, maar wat ga je met kunstmest doen als je op verzilte grond 6 maanden niet kan planten.’ Badjnath zegt verder wel dat hij blij is met de response van de Surinaamse gemeenschap. De gemeenschap is ingekomen met donaties en Onderwijsminister Ashwin Adhin heeft uit zijn privé middelen SRD 20.000 aan het bedevaartsoord geschonken om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Badjnath is momenteel nog bezig onder eigen beheer een dam aan te leggen en vindt dat de klei-dam van de overheid niet lang stand zal houden.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!